Spring naar content

Start onderzoek ‘Kan ik meedoen?’ Sport en bewegen voor iedere jongere’

Iedere jongere die wil sporten of bewegen, kan dat doen in Nederland. Of ligt het niet zo simpel? Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft onderzoeksbureau Labyrinth Onderzoek & Advies de opdracht gegeven deze zomer vraaggesprekken te houden met jongeren die arm opgroeien en die niet deelnemen aan sport en beweegactiviteiten. Het onderzoek ‘Kan ik meedoen?’ moet onder andere meer inzicht geven in de vraag waarom deze jongeren geen gebruik maken van gemeentelijke regelingen om bijvoorbeeld aan judo, basketbal of streetdance te doen.

Lees meer op de pagina van Kenniscentrum Sport & Bewegen