Spring naar content

Stichting Waarborgfonds Sport kan leningen tot € 100.000 borgen

Ben jij bezig met het verduurzamen van je de sportaccommodatie en wil je het financieringstraject versnellen? Dan kun je sinds 1 januari 2022 via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) je bancaire lening tot  € 100.000 laten waarborgen door SWS.

Tot en met vorig jaar was het maximumbedrag € 75.000, maar door de positieve reacties van de verschillende stakeholders is besloten deze grens te verhogen.

Op de website van SWS vind je alle informatie over de borgstelling, zoals een stroomschema wanneer er in principe geen borgstelling van de gemeente nodig is en contactpersonen.

Stichting Waarborgfonds Sport is een onafhankelijke stichting die sportverenigingen ondersteund in de aanleg, bouw en renovatie van sportaccommodaties. Dat betekent dus ook aanpassingen op het gebied van energiebesparing of energie opwek.

Als je wil weten van welke subsidies je gebruik kan maken als je gaat investeren in verduurzaming van je sportaccommodatie, bekijk dan de Subsidiewijzer Verduurzaming Sportaccommodaties.