Spring naar content

Strategiebijeenkomst Sportakkoord II

Paralympic Science Support NL werd recent uitgenodigd voor de strategiebijeenkomst vanuit Sportakkoord II, georganiseerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De gezamenlijke missie die centraal stond tijdens deze bijeenkomst was duidelijk: ‘Sporten voor mensen met een handicap is vanzelfsprekend in 2030!’

Na een inspirerend gesprek met Fleur Jong, Patrick Renkema en sportminister Conny Helder, gingen meer dan 120 deelnemers, waaronder partners en ervaringsdeskundigen, met elkaar in gesprek. De bijeenkomst bood een platform voor het delen van waardevolle inzichten, het identificeren van kansen en het verkennen van nieuwe perspectieven om sportplezier en sportdeelname te vergroten. Dit geldt zowel voor de breedte- als topsport, zowel nationaal als internationaal.

In tien deelsessies werd intensief gewerkt aan een verenigde aanpak om de missie in de praktijk te brengen. Paralympic Science Support NL was onder andere aanwezig bij de deelsessie gericht op classificatie en innovaties in de Paralympische sport. Hier werden cruciale vraagstukken besproken, en er ontstonden waardevolle discussies over de toekomst van het gehandicaptensportlandschap.

Met de opgedane inzichten en de gezamenlijke missie in gedachten, kijkt Paralympic Science Support NL uit naar de praktische uitvoering van acties die bijdragen aan het realiseren van de doelen van het Sportakkoord II. Hierbij staat Paralympic Science Support NL open voor een actieve bijdrage om tot realisatie en samenwerking te komen.