Spring naar content

Subsidieregeling BOSA uitgebreid

Voor de subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’ (BOSA) is € 7 miljoen extra beschikbaar gekomen.

Amateursportverenigingen kunnen deze subsidie aanvragen voor de bouw, het onderhoud en beheer van sportaccommodaties en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Naast de maatregelen voor verduurzaming en circulariteit, kunnen ze de aanvraag ook indienen voor subsidies op het terrein van veiligheidsbevorderende maatregelen. Ook hiervoor geldt een subsidiepercentage van 30%. Met de extra € 7 miljoen en de nog resterende beschikbare middelen in deze regeling in 2020 komen sportverenigingen nog meer in positie om zelfstandig duurzaamheidsmaatregelen te treffen.

Meer informatie

Bron: VNG