Spring naar content

TeamNL Paralympische Coachbijeenkomst

Na het succes van de eerste Paralympische coachbijeenkomst, georganiseerd door Eelke van der Wal, prestatiemanager bij NOC*NSF, was Paralympic Science Support NL onlangs aanwezig bij de vervolg-bijeenkomst. Deze vruchtbare dag vond precies een jaar later plaats en richtte zich op diverse centrale thema’s.

Tijdens de bijeenkomst werden deelnemers ge├»nformeerd en betrokken bij discussies over relevante thema’s, waaronder Materiaal, Strength & Conditioning (S&C), en Talentontwikkeling. De thematische discussies leverden niet alleen waardevolle inzichten op, maar brachten ook nieuwe vraagstukken aan het licht. Paralympic Science Support NL zet zich nu in om deze vraagstukken verder te onderzoeken, in lijn met haar missie om wetenschappelijke expertise te integreren in de Paralympische topsportprogramma’s.

Na een dag vol inspirerende gesprekken werd de bijeenkomst afgesloten met een gezamenlijk diner, waarin  informeel met elkaar van gedachten werd gewisseld om de banden te versterken. Paralympic Science Support NL kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst en is enthousiast om de opgedane inzichten te vertalen naar concrete acties ter ondersteuning van de Paralympische atleten op weg naar succes.