Spring naar content

Terugkijken VSG Webinar Milieuvriendelijk Veldbeheer

Op 8 september 2020 gaf VSG een webinar over milieuvriendelijk beheer. Hierin kwamen de volgende sprekers en onderwerpen aan bod:
  • Opening en introductie door Rick Brounen – Vereniging Sport en Gemeenten (VSG);
  • Wetgeving over milieuvriendelijk beheer grassportvelden door Lukas Florijn, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (vanaf 10:55);
  • Handvaten voor invulling van milieuvriendelijk beheer op grassportvelden door Ernst Bos, Ernst Bos Advies. (vanaf 27:17);     
  • Milieuvriendelijk beheer van grassportvelden in de (gemeentelijke) praktijk door Jaap Verhagen, “Fieldmanager Of The Year”, Gemeente Zutphen (vanaf 1:10:30);
  • Afsluiting Webinar door Rick Brounen (VSG).

Bekijk het complete webinar via Youtube.