Spring naar content

Terugkijken: Webinar over milieuvriendelijk beheer van natuurgras sportvelden

In het online rondetafelgesprek op 17 mei jl. gingen panelleden met verschillende expertises met elkaar in gesprek over milieuvriendelijk onderhoud van natuurgras sportvelden, en over de nut en noodzaak van samenwerking hierbij.

Kijk hier het gehele webinar terug: samenwerken chemievrij beheer

Steeds vaker wordt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van natuurgrasvelden bij de sportvereniging neergelegd in plaats van bij de gemeente vanwege privatisering. Daarnaast speelt bij veel betrokkenen de vraag of chemievrij beheer mogelijk is.

Paneldiscussie 1: Ernst Bos (grasadviseur), Jaap Verhagen (toezichthouder van de gemeente Zutphen) en Lukas Florijn (wet- en regelgeving specialist van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).
Onderwerp: De huidige geldende wet- en regelgeving, en of het mogelijk is om chemievrij te beheren.

Paneldiscussie 2: met drie bestuurders afkomstig van beheerstichtingen en sportverenigingen: Piet Zwinkels (Stichting Groene Grasvelden Wijchen), Bert van der Meijden (voorzitter VV Maarssen) en Rob Zwaard (bestuurslid st. Beheer MVV’27).
Onderwerp: Samenwerking vanuit de sportvereniging om het onderhoud en beheer van natuurgras sportvelden goed te kunnen organiseren. Goede voorbeelden* over langdurige samenwerking werden afgewisseld met vraagstukken over hoe je zo’n samenwerking kan opstarten.

Het webinar is zeer hoog gewaardeerd door de kijkers en is geheel terug te kijken via webinar samenwerken chemievrij beheer

Meer informatie over pesticidenvrij beheer

*Goede voorbeelden

Wil je een goed voorbeeld delen over milieuvriendelijk beheer van natuurgras sportvelden? Dat kan door een e-mail te sturen naar info@kenniscentrumsportenbewegen.nl. Zet in het onderwerp van je e-mail ‘milieuvriendelijk beheer’.