Spring naar content

“Tilburg heeft een eigen Central Park”

Mario Jacobs, wethouder voor GroenLinks in Tilburg, loopt meer dan warm voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Hoe komt dat tot uitdrukking in zijn stad? Mooie voorbeelden genoeg, zoals het Spoorpark, een burgerinitiatief op z’n best.

Voor Mario Jacobs kan de NOVI niet meer stuk. “Omdat we voor het eerst kijken waar we naartoe willen met Nederland. En hoe we gezamenlijk kunnen omgaan met de opgaven die op ons afkomen. Ik heb me ermee mogen bemoeien vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de G40 (stedennetwerk) én persoonlijk in een bestuurlijke adviesgroep waarin we – met de benen op tafel – filosofeerden over de toekomst van ons land. Een voorrecht! Dat ik enthousiast ben over de NOVI is dus niet zo gek.”

Spoorpark
Jacobs geeft voorbeelden van de invloed die de NOVI heeft op Tilburgs’ stadsontwikkelingsplannen. Eén springt eruit: het Spoorpark.“Niet volbouwen met huizen en kantoren, zeiden we toen de gemeente een voormalig rangeerterrein bij het spoor kocht. Een park moest het worden: groen in de stad, water, een plek voor recreatie. Tilburgers dachten daarna plannen en ontwerp uit voor het Spoorpark, het grootste burgerinitiatief van de Benelux. Nu is het een geliefde plek waar iedereen kan komen sporten, luieren, aan yoga doen, picknicken. Er is een goed restaurant en ruimte voor kleine evenementen. Mensen maken er ’s avonds graag nog een ommetje. Een soort ‘Central Park’, zo’n omgeving waar je wilt zíjn. Ook omdat je er mensen tegenkomt of vrienden kunt ontmoeten, zoals mijn kinderen nu doen. Een zachte plek in de versteende stad.”

Combinaties gemaakt
“Je ziet dat we hier opgaven aan elkaar hebben geritst. Inwoners hebben een bepalende stem gehad, het park speelt als groene vlek in de stad een rol bij klimaatadaptatie, we geven biodiversiteit een impuls. En we combineren water, recreatie en ontmoeting. Met de NOVI in de hand werken we aan de kwaliteit van het land, maar ook van onze eigen stad en leefomgeving.”

Stad én landschap
Niet alleen de stad gaat Jacobs aan het hart, ook het landschap. “In de NOVI spreekt me vooral aan hoe we omgaan met het landschap, waarop we enorm beroep doen, voor de energie-, de landbouw-, de water- en de woonopgave bijvoorbeeld. In landschapspark Pauwels, tussen Tilburg en Loon op Zand, proberen we samen met veel partners, een combinatie te maken tussen natuur, water, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en industrie. Die slimme combinaties móeten we maken met elkaar.”

Bron: Denationaleomgevingsvisie.nl