Spring naar content

Transitie naar een gezond zwembad

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) organiseert een aantal webinars rondom het thema ‘Een leven lang zwemmen’. Op 28 mei is het onderwerp ‘De transitie naar een duurzaam zwembad’.

Zwembaden zijn grote energieverbruikers en daarom is het zeer belangrijk dat ze gaan voldoen aan de energiedoelstellingen. Vanuit de Routekaart Duurzame Sport wordt u door specialisten op het gebied van duurzaamheid zowel beleidsmatig als technisch meegenomen in de uitdagingen op dit terrein voor de zwembadbranche.

Zo zal Antoine Maartens van Urgenda u meenemen in de uitkomst van de opdracht die Urgenda van het ministerie van BZK had gekregen i.v.m. de verduurzaming van zwembaden. Daarnaast vertelt Nina van Kranendonk (Programmamanager Sport & Duurzaamheid bij Gemeente Amsterdam) hoe de duurzaamheidsdoelstellingen uiteindelijk in de praktijk worden gebracht bij het verduurzamen van zwembaden. Zij gaat in op onder andere de mogelijk- en onmogelijkheden bij monumentale panden, aardgasvrije zwembaden en het laten uitvoeren van materialen- en grondstoffenscans.

Meer informatie en aanmelden.