Spring naar content

Uitkomsten Monitor Sportakkoord 2020

Uit de Monitor Sportakkoord 2020 blijkt dat 343 gemeenten in Nederland aan de slag zijn met een lokaal sportakkoord. Gemiddeld ondertekenen meer dan 26 organisaties het akkoord, waarbij sportverenigingen het best vertegenwoordigd zijn. Ook is er in veel gevallen afstemming met andere werkterreinen, waaronder in 59% met het preventieakkoord. De sportlijn toont veel ontwikkelingen; aan alle gemeenten is een adviseur lokale sport gekoppeld die zorgt voor een goede vertegenwoordiging van de lokale sport bij het sportakkoord, het versterken van de sportaanbieders en de lokale samenwerking. Het versterken van sportaanbieders gebeurt onder meer door het aanbieden van diensten; ondersteuningsprojecten of trajecten die worden toegekend aan sportclubs. Over de periode 1 september – 31 maart 2020 zijn er 754 diensten toegekend.

Opvallend is de brede groep partijen die samenwerkt om lokale ambities waar te maken. Voorheen waren deze partijen niet altijd betrokken bij de uitvoering van landelijk of lokaal sportbeleid.