Spring naar content

Uitstel indienen lokaal Sportakkoord en aanvragen uitvoeringsbudget

In navolging van de maatregelen en adviezen die de overheid 15 maart jongstleden heeft afgekondigd, verplaatsen het ministerie van VWS, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en NOC*NSF de deadlines voor het indienen van een lokaal Sportakkoord en het aanvragen van uitvoeringsbudget. “Wij hebben er uiteraard alle begrip voor als er in deze fase lokaal behoefte is aan meer tijd om een zorgvuldig ontworpen Sportakkoord in te dienen.”

  • Nieuwe deadline indienen lokaal Sportakkoord: 26 juni 2020.
  • Nieuwe deadline aanvragen uitvoeringsbudget lokaal Sportakkoord: 8 juni 2020.

Voor meer informatie kun je op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten terecht.