Spring naar content

Van exclusie naar inclusie door cultuurverandering in gymles

Hoe gaan leraren lichamelijke opvoeding om met diversiteit in de gymles?’ Dat is de centrale vraag in het promotieonderzoek van docent/onderzoeker Corina van Doodewaard. Zij onderscheidt daarbij grofweg twee benaderingswijzen: “Enerzijds zijn er docenten die werken vanuit een kader van systemische ordering en anderzijds vanuit ontwikkeling en emancipatie.” De eerste benadering is dominant, maar als het gaat om het bevorderen van kansengelijkheid en het voorkomen van exclusie is de tweede volgens Van Doodewaard een stuk effectiever.

Lees het complete verhaal op SportKnowhowXL.