Spring naar content

Vergroten van de toegankelijkheid van sport- en beweegaanbod voor Turkse en Marokkaanse tienermeiden

De deelname aan sport- en beweegaanbod van meisjes en vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond is relatief laag. Zo is 40 procent van de meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond lid van een sportvereniging, tegenover 65 procent van de jongens met een niet-westerse migratieachtergrond en drie kwart van de jongens en meisjes zonder migratieachtergrond. Op basis van interviews met jongeren- en sportprofessionals werden vier factoren onderscheiden die van invloed zijn op de sport- en beweegdeelname van Turkse en Marokkaanse tienermeiden:

  • Een nieuwe levensfase – sport en bewegen moeten concurreren met huiswerk maken, sociale media, vriendinnen en verantwoordelijkheden binnen het gezin;
  • De nabije sociale omgeving – familie, vrienden, werven via bekende kanalen en gezichten en activiteiten dichtbij huis zijn van grote invloed op de sport- en beweegdeelname en de sportbeleving;
  • Expertise van de begeleider – een vrouwelijke begeleider die al langer in de wijk rondloopt en een vertrouwensband creëert heeft de voorkeur;
  • Een sociaal en flexibel sport- en beweegaanbod – het werkt motiverend om ruimte over te laten voor andere activiteiten en de mogelijkheid om met elkaar bij te kletsen.

De resultaten kunnen ondersteunend zijn bij het formuleren van incusief sport- en beweegbeleidbeleid gericht op het vergroten van de toegankelijkheid van sporten en bewegen voor tienermeiden met een niet-westerse migratieachtergrond. Tevens bieden de resultaten enkele handvatten voor (toekomstige) beweegprofessionals.

Download het factsheet Molenaar K, Dellas V, Elling A. Inclusie van Turkse en Marokkaanse tienermeiden in sport- en beweegaanbod. Utrecht: Mulier Instituut; 2020.