Spring naar content

Webinar Geïntegreerd Sportgrasbeheer op 6 september 2023


Grasexpert Ernst Bos bespreekt op woensdag 6 september tussen 13:00 en 14:00 in een webinar de basisprincipes van Geïntegreerd Sportgrasbeheer. De webinar volgt op de publicatie van de Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer en bereid deelnemers voor op de praktijksessies die in september door heel het land plaatsvinden.


Als onderdeel van de Routekaart Verduurzaming Sport is een gratis informatiepakket ontwikkeld over Geïntegreerd Sportgrasbeheer (ITM). De focus ligt op structurele kwaliteit van het grasveld vanuit het oogpunt van de gebruiker én de beheerder. De Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer maakt daarvan deel uit. De informatie kan door iedereen gratis worden ingezien of gedownload via de Kennisbank van de website www.sportinfrastructuur.nl

Aanmelden webinar
Het webinar is gratis en aanmelden kan via het registratieformulier dat hier te vinden is. Tijdens het webinar wordt toegelicht hoe het vervolg in de vorm van praktijksessies in elke provincie eruit ziet. Ook is er ruim aandacht voor vragen van deelnemers, zoals gemeentelijke beheerders, professionele onderhoudsbedrijven en -specialisten en verenigingen.