Spring naar content

Wel of geen verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op natuurgras sportvelden?

Op 24 november 2020 heeft het gerechtshof uitgesproken dat het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw onrechtmatig is, vanwege een ontoereikende rechtsgrondslag. Dit zou betekenen dat ook het verbod van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op natuurgras sportvelden van tafel is geveegd. Maar is dat zo?

Door de branchevereniging VHG is in een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangedrongen op een snelle duidelijkheid over het gebruiksverbod. De staatsecretaris heeft in december 2020 gereageerd en toegelicht welke acties zullen worden genomen. Van Veldhoven geeft onder andere aan dat de ontbrekende wettelijke grondslag zo snel mogelijk in de wet wordt opgenomen, zodat het gebruiksverbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw weer van kracht kan worden. Voor het onderhoud van natuurgras sportvelden betekent dit dat ook het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen weer gaat gelden.

Om de situatie complex te maken: het zou kunnen dat vervolgens opnieuw rechtszaken tegen een nieuw verbod op gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw worden aangespannen. Aanvechting van het verbod gaat namelijk over een principekwestie van gebruik van middelen buiten de landbouw. En heeft eigenlijk niet specifiek te maken met het onderhoud van natuurgras sportvelden.

Wel of geen verbod?

Wat betekent dit nu voor het onderhoud en beheer van natuurgras sportvelden? Is er wel of geen geldend verbod? Op dit moment is er feitelijk geen verbod. Maar dit kan snel veranderen als de regering de wet ‘repareert’. Voor beheerders van sportvelden is het belangrijk om nu niet (weer) naar het medicijnkastje te grijpen, maar een goede vorm van geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management) op sportvelden toe te passen. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is om natuurgras sportterreinen chemievrij te beheren.

Meer informatie

Zie voor meer inhoudelijk informatie over milieuvriendelijk beheer: