Spring naar content

Whitepaper Wat werkt in valpreventie?

Er is sterk wetenschappelijk bewijs dat het valrisico bij ouderen verminderd kan worden. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat er interventies zijn die effectief het valrisico verlagen. Maar het uitvoeren van succesvolle valpreventie is complex. Er zijn veel factoren van invloed op de effectiviteit. VeiligheidNL heeft in kaart gebracht wat werkt binnen valpreventie en heeft de werkzame elementen omschreven in de Whitepaper Wat werkt in valpreventie.

Bron: Veiligheid.NL