Spring naar content

Aanwezigheid van trainingsmaatjes beïnvloedt de ‘session rating of perceived exertion’

Hoe zwaar sporters een training beoordelen, hangt af van de aanwezigheid van de coach en trainingsmaatjes. Dit blijkt uit Australisch onderzoek waarin sporters een hogere ‘session rating of perceived exertion’ (sRPE) rapporteren na de training in de aanwezigheid van anderen dan individueel.

Voor het in kaart brengen van trainingsbelasting gebruiken veel coaches en sporters de sRPE – een maat voor de ervaren vermoeidheid van een sporter die ook de duur van de inspanning meeneemt. Op een schaal van 6-20 of 0-10 geeft een sporter na afloop van een training aan hoe zwaar deze was. Daarbij betekenen respectievelijk een 6 of een 0 totale rust en een 20 of 10 de zwaarste training ooit.

De sRPE is een praktische, goedkope en makkelijke methode om de subjectieve trainingsbelasting te kwantificeren. Uit eerder onderzoek is bekend dat deze samenhangt met objectieve maten van trainingsbelasting zoals de hartslag, zuurstofopname en lactaatconcentratie. Ook blijkt de sRPE een goede indicator van het blessurerisico.

Wat is al bekend?

  • Veel sporters en coaches gebruiken de sRPE om de trainingsbelasting in kaart te brengen.
  • De sRPE is een goede indicator van het blessurerisico. 

Wat is nieuw?

  • De aanwezigheid van anderen tijdens training beïnvloedt de sRPE.

Drie fietstesten

De Australische onderzoekers onderzochten in hun studie veertien mannen die drie keer een uitputtende fietstest voltooiden. Na afloop van elke test gaven de mannen aan hoe zwaar ze het vonden. Dit deden ze na elke test op een andere manier: individueel op papier, mondeling tegen de onderzoeker of mondeling tegen de onderzoeker in de aanwezigheid van de andere mannen.

Vier keer zo groot

De kans op een hogere sRPE bleek vier keer groter als de mannen deze benoemden in de aanwezigheid van anderen dan individueel op papier. Dit komt waarschijnlijk niet door een hogere intensiteit tijdens de fietstest, zo blijkt uit vergelijkbare lactaatconcentraties en hartslagfrequenties. De onderzoekers vermoeden dat mensen willen laten zien dat ze hun best hebben gedaan. Dit kan met name bij teamsporters gevolgen hebben, stellen de Australiërs.

Als sporters in een groep een lagere sRPE benoemen dan teamgenoten heeft dat mogelijk gevolgen voor hun trainingsschema of zelfs teamselectie omdat ze niet tot het uiterste zouden zijn gegaan. Hierdoor is de kans groter dat sporters sociaal wenselijk antwoorden en een hogere sRPE invullen in de aanwezigheid van trainingsmaatjes. Sporters kunnen daarentegen ook een lagere sRPE invullen in het bijzijn van anderen, bijvoorbeeld om te laten zien hoe fit ze zijn.

Bewust

Het is verstandig als coaches en sporters zich ervan bewust zijn dat – ondanks het lage deelnemersaantal in het onderzoek – de sRPE kan afhangen van de omgeving en de context. Ook pleiten de onderzoekers ervoor om de sRPE op gestandaardiseerde wijze te verzamelen – na elke training op dezelfde manier. Dit maakt de data betrouwbaarder en de interpretatie ervan beter. 

Bron

  1. Minett GM, Fels-Camilleri V, Bon JJ, Impellizzeri FM, Borg DN. Peer Presence Increases Session Ratings of Perceived Exertion. Int J Sports Physiol Perform. 2021 Sep 24:1-5. doi: 10.1123/ijspp.2021-0080. Epub ahead of print. PMID: 34560668.