Spring naar content

Alleen actieve en sportspecifieke warming-up verbetert de prestatie

Een actieve warming-up van het bovenlichaam verbetert de prestatie van sporters die hun armen en bovenlichaam gebruiken, zoals zwemmers, kayakkers en tennissers. Het rekken, koelen, passief warmhouden of laten trillen van het bovenlichaam heeft daarentegen geen effect op de sportprestatie.

De meeste sporters en coaches weten dat een goede warming-up belangrijk is voor een optimale sportprestatie. Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar het effect van bepaalde soorten warming-up op bijvoorbeeld de sprint- en sprongprestatie, is er minder bekend over de juiste manier om het bovenlichaam en de armen voor te bereiden op een te leveren inspanning. Onderzoekers uit Australië hebben daarom in dit overzichtsartikel de resultaten van studies naar de effecten van een warming-up op de prestatie van de armen en het bovenlichaam samengevat en geanalyseerd.

Optimale voorbereiding

De 31 studies die McCrary en collega’s gebruikten voor hun analyse zijn uitgevoerd bij onder andere kayakkers, zwemmers, honkballers en tennissers. In deze studies zijn de effecten van verschillende soorten warming-up zoals actieve (kracht-) oefeningen, het extern warmhouden, koelen of rekken van de spieren en het gebruiken van een trilplaat op onder andere de sportprestatie, de spierkracht en het geleverde vermogen van sporters onderzocht.

Uit de resultaten bleek dat een actieve warming-up van het bovenlichaam zoals intensieve sprints op een kayak-ergometer, plyometrische oefeningen en herhaalde krachtoefeningen op minstens 30% van de maximaal te leveren kracht (30% van 1 RM) een positief effect hadden op de kracht die de armspieren vervolgens konden leveren. Ook leidden deze oefeningen tot een hoger geleverd vermogen, een verbeterde beweeglijkheid en minder spierpijn na de inspanning. Een warming-up met laag-intensieve oefeningen voor het bovenlichaam had echter geen effect op de gemeten uitkomsten. Het toepassen van passieve methodes zoals het rekken, het passief opwarmen of koelen van de spieren of het gebruik van een trilplaat tijdens de warming-up bleek ook geen effect te hebben op de sportprestatie.

Uit een aparte analyse van 4 artikelen naar de effecten van een honkbalspecifieke warming-up bleek verder dat het inslaan voorafgaand aan de prestatie het beste kan gebeuren met een knuppel met hetzelfde gewicht als tijdens de wedstrijd gebruikt zal worden. De auteurs veronderstellen dat dit komt doordat dit de spelers het beste voorbereidt op de exacte beweging die zij uit zullen voeren.

Conclusie

Uit deze overzichtsstudie blijkt dat het uitvoeren van een actieve warming-up van de armen en het bovenlichaam de prestatie bij sporten waarin de armen een belangrijke rol spelen, kan verbeteren. Het passief opwarmen, koelen of trillen van de spieren in het bovenlichaam had in de geanalyseerde studies geen effect op de geleverde spierkracht of prestatie.

Bron

  1. McCrary JM, Ackermann BJ, Halaki M.(2015). A systematic review of the effects of upper body warm-up on performance and injury. Br. J. Sports Med., 49: 935–942