Spring naar content

Anti-allergiepillen helpen tegen spierpijn en prestatieverlies

Sporters die voorafgaand aan een zware inspanning anti-allergiepillen innemen, ervaren na afloop minder spierpijn en hebben minder prestatieverlies in de dagen daarna. Opmerkelijk genoeg hebben ze wel meer indicatoren van spierschade in hun bloed. Een verklaring voor deze tegenstrijdige resultaten ontbreekt vooralsnog.

Mensen met een allergie voor bijvoorbeeld graspollen of huisstofmijt krijgen last van rode vlekken, jeuk of andere onaangename verschijnselen als ze met deze stoffen in aanraking komen. Dergelijke lichamelijke reacties ontstaan doordat het lichaam histamine aanmaakt. Door antihistaminica in te nemen is deze allergische reactie te verminderen.

Histamine speelt niet alleen een rol bij allergische reacties maar ook bij het herstel na inspanning. Als gevolg van de histamine-afgifte blijven de bloedvaten na de inspanning verwijd waardoor de bloeddruk daalt. Daarnaast zorgt histamine voor een betere doorlaatbaarheid van de wand van de bloedvaten. Hierdoor kunnen stoffen die van belang zijn voor het herstel gemakkelijker de spiercel binnenkomen. Ook vocht kan hierdoor gemakkelijker de cel betreden waardoor de druk in de cel toeneemt. Onderzoekers veronderstellen dat een toegenomen druk in de cel bijdraagt aan het gevoel van spierpijn.

Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat het blokkeren van de histamine-afgifte tot minder spierpijn kan leiden. Of dat ook daadwerkelijk zo is, en of het daarmee ook het prestatieverlies dat vaak gepaard gaat met spierpijn kan tegengaan, is nu voor het eerst onderzocht.

Bergaf rennen

Sporters die flinke spierschade hebben opgelopen door bergaf te rennen blijken inderdaad minder spierpijn te ervaren als ze anti-histamine innemen. Deze conclusie trekken onderzoekers van de universiteit van Oregon nadat zij twaalf proefpersonen antihistaminica hadden toegediend voordat zij hen 45 minuten bergaf lieten rennen. Twaalf andere proefpersonen die geen antihistaminica kregen renden ook bergaf.

De proefpersonen die de antihistaminica innamen hadden ook een aanzienlijk kleiner verval in de kracht waarmee zij hun knie vrijwillig konden strekken; 8 ten opzichte van 19 procent in de controlegroep. Daarnaast leidden de antihistaminica ertoe dat de doorbloeding in de benen een uur na het berg afrennen bijna 30 procent lager was dan in de controlegroep. Tot slot bevatte het bloed van de proefpersonen die de antihistaminica kregen na de inspanning meer creatine-kinase; een indicator van spierschade.

Paradoxale bevindingen

Hoewel de resultaten van deze studie laten zien dat antihistaminica het herstel van de prestatie kunnen bespoedigen en het gevoel van spierpijn kunnen verminderen, blijkt aan de andere kant dat er meer spierschade optreedt na het gebruik van deze medicatie. Een verklaring voor deze paradoxale resultaten kunnen de onderzoekers niet geven.

Daarmee blijft het vooralsnog onduidelijk of sporters deze vrij verkrijgbare pillen wel of niet moeten gebruiken. De onderzoekers raden het in ieder geval alleen aan tijdens een belangrijk toernooi. In dat geval heeft het immers de voorkeur om zo snel mogelijk te herstellen. Over het effect op lange termijn is op basis van deze studie geen uitspraak te doen. Sporters die deze pillen willen uitproberen wordt dan ook aangeraden dat in overleg met een sportarts te doen.

Overigens is een placebo-effect in deze studie niet uit te sluiten omdat zowel de proefpersonen als de onderzoekers wisten wie de anti-histaminepillen kregen.

Bron

  1. Ely MR, Romero SA, Sieck DC, Mangum JE, Luttrell MJ, Halliwill JR (2016) A single dose of histamine-receptor antagonists prior to downhill running alters markers of muscle damage and delayed onset muscle soreness. J. Appl. Physiol., doi: 10.1152/japplphysiol.00518.2016