Spring naar content

Antioxidant NAC verbetert sportprestaties niet

Ondanks eerdere positieve geluiden, blijken goedgetrainde sporters niet beter te gaan presteren door het antioxidant N-Acetylcysteïne (NAC). Het is voor hen dus niet nuttig om dit supplement te gebruiken.

Antioxidanten kunnen de werking van vrije radicalen in lichaamscellen neutraliseren. Vrije radicalen ontstaan onder andere als bijproducten van de verbranding van koolhydraten en vetten. Hoge concentraties van vrije radicalen veroorzaken schade aan cellen en zorgen voor een verminderde spierfunctie. Omdat antioxidanten, zoals NAC, deze vrije radicalen onschadelijk maken, zouden zij in theorie dus bij kunnen dragen aan betere sportprestaties.

De resultaten van de eerste studies naar het effect van het antioxidant NAC op de sportprestaties leken positief. Zo bleek onder andere dat sporters die dit supplement innamen hierna meer vermogen leverden (zie hier). Andere studies kwamen echter met tegengeluiden; een verband tussen NAC en sportprestaties kon niet worden aangetoond. Bovendien leek het erop dat het supplement weleens vervelende bijwerkingen zou kunnen veroorzaken. Dit was reden voor onderzoekers uit Nieuw-Zeeland om alle studies op dit gebied opnieuw te analyseren.

Harder, sneller, beter?

Uit deze analyse bleek dat er voor sporters op dit moment weinig reden is om NAC te gebruiken, aangezien dit de prestatie niet beïnvloedt. Tussen de individuele studies zagen de onderzoekers echter wel verschillen; in sommige studies presteerden deelnemers beter bij het gebruik van NAC en in andere studies niet. Het viel hierbij op dat juist in de studies waaraan goed getrainde sporters deelnamen, NAC-gebruik niet samenging met betere prestaties.

Diarree, ja of nee?

De deelnemers van de verschillende studies rapporteerden legio klachten, zoals diarree, huiduitslag en hoofdpijn. Bijwerkingen kwamen echter net zo vaak voor na het innemen van een placebo, als na het innemen van NAC. Toch leek het er op dat het aantal klachten toenam naarmate de dosering NAC steeg. Hogere doseringen worden echter vaak per infuus toegediend, iets wat in de topsport niet is toegestaan. Zulke doseringen zullen in de sportpraktijk dan ook niet vaak voorkomen. Bij lagere doseringen kwamen er minder bijwerkingen voor.

Bron

  1. Rhodes K, Braakhuis A (2017). Performance and side effects of supplementation with N-Acetylcysteine: a systematic review and meta-analysis. Sports Med., Epub ahead of print, DOI 10.1007/s40279-017-0677-3