Spring naar content

Atleten met depressiesymptomen raken vaker geblesseerd

American Footballspelers met depressieve gevoelens voorafgaand aan het sportseizoen hebben een grotere kans op blessures. Het hebben van angstgevoelens verlaagt juist de kans op blessures. Dit blijkt uit een studie waarbij de voorspellende waarde van angst- en depressiegevoelens op het krijgen van blessures is gemeten.

Veel sporters krijgen tijdens hun carrière te maken met blessures. Een samenhang tussen bepaalde psychologische factoren zoals burn-out of depressie en blessures is al vaak waargenomen (zie hier). Bestaande studies zijn echter vaak gebaseerd op een momentopname waardoor niet op te maken is of er sprake is van een oorzakelijk verband. Yang en collega’s hebben daarom met een longitudinale studie geprobeerd meer inzicht te krijgen in de relatie tussen depressie-symptomen en blessures.

Meten van depressie en blessures

Gedurende 2 jaar zijn voor deze studie 330 American Footballspelers uit de universitaire NCAA 1e divisie gevolgd. Aan het begin van de 2 speelseizoenen is bepaald hoe hoog zij scoorden op een depressie- en angstvragenlijst, hoeveel wedstrijden en trainingen zij per week hadden, en hoe vaak zij geblesseerd raakten tijdens het seizoen. Voorafgaand aan de studie gaf 20% van de sporters aan last te hebben van depressieve gevoelens, en 33% had soms last van angstgevoelens. Tijdens de 2 volgende seizoenen raakte ongeveer 37% van de sporters geblesseerd waardoor zij minstens 1 training of wedstrijd misten. Na analyse van alle gegevens konden de onderzoekers concluderen dat sporters die last hadden van depressieve gevoelens aan het begin van het seizoen, een 10% grotere kans hadden om later geblesseerd te raken dan de andere spelers. Sporters die aangegeven hadden dat zij soms last hadden van angstgevoelens, raakten juist minder vaak geblesseerd. Eerstejaars studenten en spelers die al eerder een blessure hadden gehad, hadden ook een grotere kans op blessures.

Conclusie

Uit deze resultaten blijkt dat sporters die aangeven af en toe last te hebben van depressieve gevoelens, een grotere kans hebben om in de jaren erna geblesseerd te raken, terwijl sporters met angstgevoelens juist iets minder vaak blessures krijgen. Een oorzakelijk verband is in deze studie echter ook niet aangetoond. Dat depressieve gevoelens vooraf gaan aan een grotere kans op blessures is nog steeds geen bewijs dat deze ook de oorzaak zijn. Volgens de auteurs zou een verminderde of verhoogde concentratie tijdens het sporten de relatie tussen depressie-symptomen, angstgevoelens en blessures kunnen verklaren, maar dat is in deze studie niet onderzocht. Het lijkt echter wel nuttig om sporters goed te bevragen en degenen met depressie-symptomen goed in de gaten te houden.

Bron

  1. Yang J, Cheng G, Zhang Y, Covassin T, Heiden EO, Peek-Asa C (2014) Influence of symptoms of depression and anxiety on injury hazard among collegiate American Football players. Res. Sports Med. Int. J., 22:147-160