Spring naar content

Balanstraining kan zowel nieuwe als herhaalde enkelblessures voorkomen

Balanstraining beschermt tegen enkelblessures. Uit Australisch onderzoek blijkt dat dit zowel geldt voor spelers die nog nooit een enkelblessure hebben gehad als voor spelers die hier al eerder mee te maken hebben gekregen.

Enkelblessures komen veel voor bij sporten waarbij spelers geregeld springen en draaien zoals volleybal, basketbal en handbal. Deze blessures zijn vaak ernstig en atleten zijn daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Er zijn verschillende methoden die sporters hanteren om enkelblessures tegen te gaan, zoals een enkelbrace, tapen en fysieke training zoals proprioceptietraining in de vorm van balansoefeningen. Deze laatste vorm wint steeds meer terrein in de sportwereld. Er is dan ook het nodige onderzoek verschenen waarin het effect van balansoefeningen op de preventie van enkelblessures is bestudeerd. Schiftan en collega’s hebben aan de hand van een literatuurstudie onderzocht wat de bewezen effecten zijn van deze trainingsvorm op het voorkomen van enkelblessures.

Balanstraining effectief

In totaal voldeden 7 studies aan de kwaliteitscriteria van de onderzoekers en hiervan zijn de resultaten samengevoegd en geanalyseerd. De trainingsprogramma’s waren gebaseerd op balansoefeningen, zoals het staan op 1 been of oefeningen met behulp van een “oefentol”. De trainingen duurden gemiddeld 5 à 10 minuten en waren ingepast in de reguliere warming up en/of de sporters moesten thuis nog extra oefenen. De controlegroepen in de studies deden een “normale” warming up of extra oefeningen die niet gericht waren op het verbeteren van de balans.

Uit de analyse van de resultaten blijkt dat balansoefeningen het risico op enkelblessures verminderen. Dit komt ongeveer neer op 1 enkelblessure minder per 17 sporters die wekelijks balansoefeningen doen. De preventieve werking van balanstraining is groter als sporters al eerder te maken hebben gehad met een enkelblessure. In dat geval moeten 13 sporters balansoefeningen doen om 1 enkelblessure te voorkomen. Deze resultaten zijn gebaseerd op interventies van 4 tot 36 weken balanstraining.

Conclusie

Het lijkt erop dat balanstraining bij kan dragen aan het verminderen van enkelblessures. De effecten zijn niet heel groot. Omgerekend naar de sportpraktijk kan het grofweg betekenen dat het uitvoeren van balansoefeningen 1 à 2 geblesseerde spelers kan schelen. Gelet op de korte duur en lage fysieke belasting van de balansoefeningen is het te overwegen om deze oefeningen in te passen in de warming up.

Bron

  1. Schiftan GS, Ross LA, Hahne AJ (2014) The effectiveness of proprioceptive training in preventing ankle sprains in sporting populations: a systematic review and meta-analysis. J. Sci. Med. Sport, In Press DOI: 10.1016/j.jsams.2014.04.005