Spring naar content

Benadruk als sporter de goede eigenschappen van medespelers

Het is belangrijk dat spelers die een leidende rol hebben in een team de goede kwaliteiten blijven benoemen van medespelers. Dit leidt tot betere prestaties en een toegenomen intrinsieke motivatie. De mindere kwaliteiten benoemen leidt juist tot slechtere prestatie en minder motivatie.

Er gelden algemene (ongeschreven) regels die zich uiten in verschillende rolverdelingen binnen een team. Zo zijn er vaak meerdere leiders in een team, met allemaal hun eigen verantwoordelijkheden en rollen. Er kan bijvoorbeeld een motivationele leider zijn, die van nature degene is die zijn medespelers altijd aanmoedigt.

Wat is er al bekend?

  • Positief coachen vergroot vertrouwen binnen het team.
  • Een team heeft meestal een motivationele leider.

Wat is nieuw?

  • Positief benadrukken van de competenties van een medespeler leidt tot betere prestaties en toegenomen intrinsieke motivatie.

Dat motivatie een belangrijke rol speelt om goed te presteren mag duidelijk zijn. Een coach kan daar ook invloed op hebben. Zo blijkt een positieve manier van coachen bij te dragen aan het vertrouwen binnen een team. De Belgische onderzoekster Katrien Fransen, die al jaren onderzoek doet naar teamrollen en –dynamiek, heeft zich nu gericht op de motiverende teamleiders.

Benadruk het goede

De onderzoekers lieten leiders van kleine groepjes jonge voetballers op verschillende manieren medespelers motiveren. Hiermee probeerden de onderzoekers de gevolgen van verschillende manieren van aanmoedigen in kaart te brengen. Wat bleek nu, als de leiders vooral de kwaliteiten van medespelers positief benadrukten, presteerde iedereen beter en nam de intrinsieke motivatie toe. Het tegenovergestelde was het geval als de leiders juist kritisch waren over de competenties van een medespeler. Terwijl iemand met een kritische houding misschien bewijsdrang van een teamgenoot wil stimuleren en daarmee prestatieverbetering teweeg wil brengen, veroorzaakt hij juist het tegenovergestelde.

In de praktijk

Het blijkt niet alleen belangrijk dat een coach voornamelijk positief coacht, maar ook spelers moeten zich vooral richten op het positief benadrukken van de goede kwaliteiten die een medespeler heeft. Dit zal bijdragen aan een zo optimaal mogelijk prestatieklimaat.

Bron

  1. Fransen K, Vansteenkiste M, Vande Broek G, Boen F (2018) The competence-supportive and competence-thwarting role of athlete leaders: An experimental test in a soccer context. PLoS One, 11;13(7):e0200480