Spring naar content

Bestaat er een ‘window of opportunity’ voor sporters om leniger te worden?

Het heersende beeld dat lenigheid met name op jonge leeftijd moet worden ontwikkeld, is slechts in beperkte mate juist. Dat blijkt uit een recente overzichtsstudie. Door rekoefeningen neemt lenigheid evenveel toe bij kinderen van 6 tot en met 11 jaar als bij adolescenten van 12 jaar en ouder. Wel worden kinderen die veel rekken mogelijk leniger dan adolescenten, hoewel meer onderzoek dat moet ophelderen.

De resultaten van de studie, die is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Sports Medicine, druisen enigszins in tegen het idee dat er een ‘window of opportunity’ bestaat voor lenigheid, oftewel een fase van verhoogde trainbaarheid. Hoewel goede onderbouwing voor deze gedachtegang ontbreekt, heeft lenigheid in een talentprogramma vaak al prioriteit bij de allerkleinsten. 

Wat is al bekend?

  • Het beeld bestaat dat er een bepaalde leeftijdsfase is waarin lenigheid het best ontwikkeld kan worden.

Wat is nieuw?

  • Door rekoefeningen verbetert de lenigheid bij kinderen en adolescenten in dezelfde mate.
  • Alleen bij veel rekken worden kinderen mogelijk leniger dan adolescenten, al ontbreekt daarvoor gedegen bewijs. 

Belang voor sportprestatie

De Griekse onderzoekers namen alle studies naar het effect van rekken op lenigheid bij kinderen en adolescenten onder de loep. Hierbij keken ze specifiek naar statische rekoefeningen. Lenigheid is in verschillende sporten van belang voor de prestatie. Bij turnen is lenigheid bijvoorbeeld vereist om bepaalde houdingen aan te nemen, terwijl het in andere sporten de bewegingsefficiëntie kan verbeteren. Een hogere ‘range of motion’ of bewegingsbereik vergroot namelijk de afstand waarover een sporter kracht kan genereren. Hiervan hebben bijvoorbeeld honkballers profijt.

Meer rekseconden

De toename in lenigheid was dezelfde voor kinderen als voor adolescenten, behalve wanneer de onderzoekers onderscheid maakten in het aantal rekseconden. Zo werden kinderen leniger als ze veel rekten, bijvoorbeeld een trainingsprogramma van 10 weken waarbij ze 3 keer per week 2×2 rekoefeningen uitvoerden, terwijl adolescenten niet nog leniger werden als ze meer gingen rekken. Dit suggereert volgens de Grieken dat kinderen bij een hoog rekvolume mogelijk sneller vooruitgaan dan adolescenten, hoewel meer onderzoek nodig is waarbij kinderen met adolescenten worden vergeleken.

Latere leeftijd

Omdat lenigheid ook op latere leeftijd is te ontwikkelen, lijkt het niet noodzakelijk om hier in een bepaalde leeftijdscategorie extra op te focussen. Voor sporten waarbij lenigheid essentieel is voor de prestatie, is er echter niets op tegen om al op jonge leeftijd te beginnen met rekken.

Lees de factsheet rekken als je meer wilt weten over rekken.

Bronnen

  1. Donti O, Konrad A, Panidi I, Dinas PC, Bogdanis GC. Is There a “Window of Opportunity” for Flexibility Development in Youth? A Systematic Review with Meta-analysis. Sports Med Open. 2022 Jul 6;8(1):88. doi: 10.1186/s40798-022-00476-1.