Spring naar content

Bietensap niet effectief voor herhaalde sprintprestatie

Het drinken van bietensap verbetert de herhaalde sprintprestatie niet. Een eenmalige inname van de nitraatrijke drank leidt niet tot het leveren van meer vermogen tijdens meerdere sprints. Uit Australisch onderzoek blijkt dat het aantal herhalingen dat een atleet nog kan doen na de inname van bietensap zelfs afneemt.

Bietensap is het afgelopen jaar een vaak terugkerend thema in discussiefora en media geweest. Ook Topsport Topics heeft de nodige aandacht aan het rode sap besteed. Uit dit onderzoek blijkt dat goed getrainde duuratleten (VO2max >60 ml/kg.min) hun prestaties niet verbeteren door het drinken van bietensap. Voor minder goed getrainde atleten is er wellicht wel een positief effect op duurprestaties te verwachten na het innemen van nitraat, de stof waar het allemaal om draait in bietensap. Tot nu toe is het overgrote deel van het gepubliceerde onderzoek voornamelijk gericht op het effect van bietensap op de duurprestaties. Martin en collega’s waren daarom benieuwd wat het effect was van het drinken van bietensap tijdens kortdurende herhaalde explosieve inspanning, zoals dit onder andere bij team- en balsporten voorkomt.

Herhaalde sprint bij teamsporters

Zestien matig getrainde teamsporters (9 mannen, VO2max: 57 ml/kg.min en 7 vrouwen, VO2max: 47 ml/kg.min) voerden tweemaal een sprinttest uit op een ergometer. Bij 3 sporters zijn de metingen mislukt. De gegevens van de overgebleven 13 deelnemers zijn geanalyseerd. Eenmaal dronken de deelnemers 2 uur voor aanvang van de test 70 ml bietensap met 0,3 g nitraat en eenmaal dronken zij bietensap waar het nitraat uit was gehaald. Zowel de deelnemers als de onderzoekers wisten niet wanneer welke drank werd gebruikt. De deelnemers moesten zo vaak mogelijk sprints afleggen van 8 seconden met telkens 30 seconden rust. De weerstand tijdens de sprints was 200% van het maximale vermogen dat ze tijdens een maximaaltest hadden gehaald. Onder andere het aantal sprints dat de deelnemers konden fietsen en de geleverde arbeid is gemeten.

Elf van de 13 atleten legden minder sprints af na de inname van bietensap met nitraat. Dit resulteerde in een significante afname van 2 sprints (13 vs. 15). Logischerwijs was in dit geval de totaal geleverde arbeid ook lager. Het gemiddelde vermogen en het gemiddelde piekvermogen tijdens de sprints verschilden niet tussen beide tests.

Conclusie

Uit het onderzoek van Martin en collega’s blijkt dat het drinken van bietensap niet bijdraagt aan prestatieverbetering tijdens een herhaalde sprint. Het leidde in dit onderzoek zelfs tot een significante afname van het aantal sprints dat de atleten konden uitvoeren. Het gaat in dit geval wel om een soort volhoudtest en een mentaal aspect is dan ook niet uit te sluiten. Waarom een atleet minder vaak maximaal kan sprinten na het drinken van bietensap is niet duidelijk. De studie van Martin en collega’s laat zien dat matig getrainde teamsporters geen baat hebben bij het drinken van bietensap als zij een herhaalde explosieve inspanning moeten leveren.

Bron

  1. Martin K, Smee D, Thompson KG, Rattray B (2014) Dietary nitrate does not improve repeated sprint performance. Int. J. Sports Physiol. Perf., In Press