Spring naar content

Bietensap onder de loep in Sportgericht

De redacteur van Sportgericht heeft aan Topsport Topics gevraagd een overzicht te geven van de huidige stand van zaken omtrent bietensap en prestatieverbetering. Paul Schermers heeft na een gedegen literatuurscan uiteengezet wat de rol is van nitraatinname, al dan niet in de vorm van bietensap, op de sportprestatie.

In de bijlage vindt u het volledige artikel zoals verschenen in Sportgericht nr. 2/2013 – jaargang 67.