Spring naar content

Bij stress eerder pijn

Triatleten met stress voelen eerder spierpijn. Hoewel ze normaal gesproken een hoge pijngrens hebben, daalt deze flink door stress. Stress voorkomen lijkt dan ook het devies.

In 2013 leverden onderzoekers van de universiteit van Tel Aviv het wetenschappelijke bewijs voor wat fanatieke duursporters al lang dachten te weten: duursporters hebben een hogere pijngrens dan niet-sporters. Dat niet alleen, ze kunnen ook ergere pijn verdagen.

Fascinatie voor spierpijn

Uit nieuw onderzoek, van dezelfde door pijn gefascineerde onderzoekers, blijkt nu dus dat de pijngrens van sporters afneemt door stress. Dit onderzochten zij bij 25 zeer fanatieke mannelijke triatleten die gemiddeld zestien uur per week trainden. De maximale hoeveelheid pijn die deze triatleten kunnen verdragen neemt daarentegen, opmerkelijk genoeg, niet af onder stress.

Welke gevolgen dit precies heeft voor de prestatie blijft vooralsnog onduidelijk. Omdat de onderzoekers alle triatleten precies evenveel wilden kwellen, konden ze dat niet met zware inspanning doen. Dat doet niet bij iedereen evenveel pijn. Vandaar dat ze voor een andere aanpak kozen; pijn toedienen via hitte. Ze plakten speciale elektroden op de onderarmen die ze konden verwarmen van 35 tot 52 graden Celsius. Aan de triatleten de taak om aan te geven wanneer de warmte pijn begon te doen (pijngrens), en wanneer het niet meer te houden was (maximale hoeveelheid pijn).

Manipulerende onderzoekers

De in deze studie opgewekte stress laat zich ook moeilijk vergelijken met wedstrijdstress. De triatleten moesten namelijk een computertaak uitvoeren, de Montreal Imaging Stress Task, oftewel MIST genaamd. Vantevoren werd hen verteld dat ze 80 tot 90 procent van de vragen goed moesten beantwoorden omdat de gegevens anders niet bruikbaar waren voor het onderzoek. De onderzoekers manipuleerden de MIST echter zodanig dat slechts een maximale score van 20 tot 45 procent mogelijk was. Na afloop van de MIST kregen de triatleten te horen dat ze het zo slecht hadden gedaan dat ze de test over moest doen. Ook na de tweede test was het oordeel weer; niet best. Dit veroorzaakte stress.

Zen aan de start

Maar wat hebben duursporters nu aan deze resultaten? Hoewel ze geen invloed hebben op de stress die zich tijdens een wedstrijd voor kan doen, kunnen ze hun voorbereiding wel perfect uitvoeren. Hierdoor kunnen ze er in ieder geval voor zorgen dat ze hun wedstrijd zonder stress beginnen.

Bron

  1. Geva N, Pruessner J, Defrin R (2017) Triathletes lose their advantageous pain modulation under acute psychosocial stress. Med. Sci. Sports Exerc., 49: 333-341