Spring naar content

Blijvende geheugen- en aandachtsproblemen bij oud-sporters na hersenschudding

Sporters die in het verleden een hersenschudding hebben opgelopen, hebben op latere leeftijd meer geheugen- en aandachtsproblemen. Dat blijkt uit een grote overzichtsstudie naar het verband tussen eerder opgelopen hersenschuddingen en cognitief functioneren bij oud-sporters.

De resultaten van de overzichtsstudie bevestigen het belang om klachten bij sporters met een hersenschudding serieus te nemen. Want dat een hersenschudding blijvende schade aan het brein kan veroorzaken, is niets nieuws. Dat er echter een verband bestaat tussen een hersenschudding en cognitieve functies – zoals geheugen, aandacht en concentratie – vele jaren later, was nog onbekend volgens een groep Chinese en Amerikaanse onderzoekers. Zij namen daarom recentelijk alle literatuur over dit onderwerp onder de loep en publiceerde hun bevindingen in het wetenschappelijk tijdschrift Brain Sciences.

Wat is er al bekend?

  • Een hersenschudding kan blijvende schade veroorzaken in de hersenen.

Wat is nieuw?

  • Oud-sporters hebben geheugen- en aandachtsproblemen vele jaren na een hersenschudding.

Meer geheugen- en aandachtsproblemen

Yanjie Zhang en haar collega’s toonden aan dat sporters die in het verleden een hersenschudding hebben opgelopen, op latere leeftijd meer geheugen- en aandachtsproblemen hebben dan sporters die niet met dit letsel te kampen hebben gehad. Hoewel de onderzoekers hiermee niet bewezen dat een hersenschudding daadwerkelijk deze problemen veroorzaakt, is dit wel aannemelijk. Helemaal omdat sporters vlak na een hersenschudding soortgelijke problemen ondervinden.

Geen verschillen in álle cognitieve functies

In hun onderzoek keken de Chinezen en Amerikanen naar 11 losse studies, waarin totaal 792 oud-sporters – rugbyers en American Footballspelers – deelnamen. Hieruit bleek dat niet álle cognitieve functies slechter waren bij de sporters wiens hersenen door elkaar waren geschud. Zo verwerkten ze ruimtelijke informatie even goed en reageerden ze net zo snel als sporters zonder hersenschudding. Ook was het kortetermijngeheugen hetzelfde bij sporters met of zonder eerder opgelopen hersenschudding.

Uit het onderzoek bleek bovendien dat sporters die vaker een hersenschudding hebben opgelopen niet méér cognitieve problemen hadden dan sporters die minder vaak met deze blessure te maken hebben gehad. De onderzoeksgegevens waren echter mogelijk niet toereikend om een dergelijk verband goed aan te kunnen tonen. In de losse studies die de onderzoekers bekeken moesten de oud-sporters zich namelijk zelf herinneren – na minstens tien jaar – óf en hoe vaak ze een hersenschudding hadden opgelopen. Omdat er lange tijd was verstreken sinds de laatste hersenschudding, is het goed mogelijk dat zij zich het precieze aantal niet altijd goed herinnerden.

Symptoomvrij en neem ruim de tijd

Hoewel er tegenwoordig meer aandacht is voor het herstel van sporters bij een hersenschudding, laten de resultaten eens te meer zien hoe belangrijk het is om de symptomen van dit hersenletsel serieus te nemen. Het is hoe dan ook belangrijk dat sporters ruim de tijd nemen om te herstellen en pas volledig symptoomvrij terugkeren op het veld; anders blijven de klachten langer aan. Sporters en coaches kunnen hiervoor de eerder beschreven richtlijnen voor terugkeer na een hersenschudding in acht nemen. Het is hierbij belangrijk om te beseffen dat volledig herstel weleens langer kan duren dan eerder gedacht, zeker als sporters zowel fysiek als cognitief moeten presteren.

Bron

  1. Zhang Y, Ma Y, Chen S, Liu X, Kang HJ, Nelson S, Bell S (2019) Long-term cognitive performance of retired athletes with sport-related concussion: a systematic review and meta-analysis. Brain Sci., 9: 199-211.