Spring naar content

Blokperiodisering verbetert duurprestatie van goed getrainde wielrenners

Blokperiodisering, waarbij atleten niet elke week op dezelfde manier en met dezelfde intensiteit trainen, verbetert de duurprestatie. Na 1 week 5 met sessies High Intensity Interval Training (HIT of HIIT) en vervolgens 3 weken 1 HIT-sessie per week naast de duurtraining, verbeterde de duurprestatie. Atleten die 4 weken trainden met 2x per week HIT en daarnaast duurtraining, verbeterden hun prestatie niet.

HIT is een belangrijke trainingsvorm om de duurprestatie te verbeteren (zie bijvoorbeeld
Praktische adviezen voor High Intensity Interval Training). Hierbij traint de atleet op hoge intensiteit en met korte intervallen. Zelfs goed getrainde duuratleten kunnen dankzij HIT hun prestatie verbeteren. Het is echter nog niet precies duidelijk hoe HIT het beste in de reguliere training in te passen is. Rønnestad en collega’s publiceren zeer veel over dit onderwerp (zie Specifieke blokperiodisering succesvolle training voor wielrenners). Zij vergeleken in dit onderzoek 2 trainingsprogramma’s van in totaal 4 weken, die vergelijkbaar waren in intensiteit maar verschilden in de verdeling van HIT-sessies over de trainingsperiode.

Goed getrainde wielrenners

Aan de studie namen 20 goed getrainde wielrenners deel, van gemiddeld 31 jaar oud en met een VO2max van gemiddeld 62 ml/kg*min. Op basis van hun VO2max zijn 2 vergelijkbare groepen gemaakt die 4 weken trainden: een bloktraining- (BT) en een traditionele (TT) trainingsgroep. De BT-groep deed in de 1e week 5 keer HIT-training, en vervolgens 3 weken lang 1 keer per week HIT met daarnaast laag intensieve duurtraining. De TT-groep deed 4 weken lang 2 HIT-sessies per week en daarnaast laag intensieve duurtraining. Beide trainingsperiodes kwamen overeen in intensiteit, duur en totaal aantal HIT-sessies.

Resultaten

Na de 4 weken training was de VO2max van de BT-groep met 4,6% gestegen. Hun maximale vermogen (Wmax) was verbeterd met 2,1% (van gemiddeld ongeveer 409 naar 417 W). De BT-groep gaf wel aan na de 1e week meer spierpijn te hebben dan de TT-groep. De TT-groep presteerde in alle opzichten hetzelfde als voor de trainingsperiode.

Effect van bloktraining

Het is onduidelijk waarom precies de BT-groep meer verbeterde dan de TT-groep. Het lijkt gunstig om tijdens een 4-weekse blokperiodisering te beginnen met een hoog intensieve trainingsweek en de overige 3 weken de intensiteit te verminderen.

Bron

  1. Rønnestad BR, Hansen J, Ellefsen S (2014) Block periodization of high-intensity aerobic intervals provides superior training effects in trained cyclists. Scand. J. Med. Sci. Sports, 24:34-42