Spring naar content

Cafeïne heeft bij mannen en vrouwen hetzelfde effect op de prestatie

Zowel vrouwen als mannen presteren beter na de inname van 6 mg cafeïne per kg lichaamsgewicht. Deze inname leidt bij zowel mannen als vrouwen tot 6% meer maximale spierkracht en een toename van ongeveer 15% van het spieruithoudingsvermogen.

Dat cafeïne een positief effect kan hebben op de prestatie is algemeen bekend. Topsport Topics heeft al regelmatig stilgestaan bij het positieve effect dat cafeïne kan hebben op verschillende soorten sportprestaties. Zo kan de inname van cafeïne bijdragen aan de verbetering van de duurprestatie. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat sporters die een explosieve inspanning moeten leveren baat kunnen hebben bij de inname van cafeïne. Een overzicht van de effecten van cafeïne is in dit factsheet terug te vinden. Toch is er nog een vraag die onbeantwoord is gebleven aangezien het meeste onderzoek naar de effecten van cafeïne bij mannen is uitgevoerd, uitzonderingen daargelaten. Welk effect heeft de inname van cafeïne op de prestatie bij vrouwen? Dit hebben Chen en collega’s nu onderzocht.

Geen verschil

Twintig getrainde sportstudenten waarvan 10 mannen en 10 vrouwen van gemiddeld 20 jaar namen deel aan deze studie. Zij kregen in willekeurige volgorde ofwel een capsule met 6 mg cafeïne per kg lichaamsgewicht cafeïne of een capsule met een placebo. Een uur na de inname van de capsule moesten de sporters een maximale krachttest doen van de kniestrekkers. Vervolgens deden zij een volhoudtest waarbij zij zo lang mogelijk hun knie moesten strekken tegen een weerstand die gelijk stond aan 50% van hun maximale kniestrekkracht. Als de geleverde kracht langer dan 3 seconden onder de 45% van 1RM lag was de test afgelopen. Er was een “uitwasperiode” van een week tussen beide condities.

Zowel mannen als vrouwen presteerden beter op de kracht- en de krachtuithoudingsvermogentest als zij cafeïne hadden ingenomen. Gemiddeld konden de mannen en vrouwen bijna 6% meer maximale kracht leveren. Daarnaast hielden zowel de mannen als vrouwen het gemiddeld ongeveer 15% langer vol op de volhoudtest. Relatief gezien zat er geen verschil tussen mannen en vrouwen in de mate van prestatieverbetering na de inname van cafeïne.

Conclusie

Zowel mannen als vrouwen presteren beter als zij 6 mg cafeïne per kg lichaamsgewicht innemen. Uit deze studie blijkt dat vrouwen en mannen relatief gezien evenveel profijt hebben van de inname van cafeïne. Dit geldt voor zowel de kracht- als een meer duurgerelateerde inspanning. Het gaat hier wel om sporters die normaal niet tot nauwelijks cafeïne binnenkrijgen (<200 mg per week ofwel 3 kopjes koffie). Of de resultaten ook opgaan voor sporters die gewoonlijk meer cafeïne binnenkrijgen is uit deze studie niet op te maken.

Bron

  1. Chen HY, Wang HS, Tung K, Chao HH (2015) Effects of gender difference and caffeine supplementation on anaerobic muscle performance. [i]Int. J. Sport Med[/i]., In Press, DOI: 10.1055/s-0035-1550048

Bewaren