Spring naar content

Cafeïne heeft geen positief effect op de sprintprestatie op de fiets

Glaister et al. stellen dat cafeïne zou kunnen bijdragen aan het verbeteren van een sprintprestatie.

Glaister et al. stellen dat cafeïne zou kunnen bijdragen aan het verbeteren van een sprintprestatie. De auteurs veronderstellen dat dit veroorzaakt wordt doordat de atleet alerter zou worden. De auteurs onderzochten wat het effect van verschillende hoeveelheden cafeïne op een herhaalde sprintprestatie op de fiets is.

Zeventien goedgetrainde mannen (gemiddeld 24 jaar) namen deel aan het onderzoek. Er werden zes sprints van tien seconden uitgevoerd op een fietsergometer. Er zat minimaal twee dagen tussen elke sprint. Vijftig minuten voor elke sprint werd een pil ingenomen met in willekeurige volgorde 2, 4, 6, 8 of 10 mg per kg lichaamsgewicht cafeïne of een placebopil. De proefpersonen en de onderzoekers wisten niet welke van de pillen werd ingenomen. Het piekvermogen, het gemiddelde vermogen en de tijd totdat het piekvermogen werd geleverd werden bestudeerd.

Er werd bij geen van de drie uitkomstmaten een verschil gevonden tussen de verschillende doses cafeïne en de placebo. Het piekvermogen was gemiddeld 1.136 Watt (1111-1148 W), het gemiddelde geleverde vermogen was gemiddeld 774 Watt (767-784 W) en de tijd totdat het piekvermogen geleverd werd was gemiddeld 4,5 seconden (4,2-4,7 sec). Logischerwijs werd er wel een toename van de cafeïneconcentratie in het bloed gevonden na inname van de pillen met de cafeïne en bleef deze toename uit na inname van de placebopil. De concentratie was hoger naarmate de concentratie ingenomen cafeïne ook hoger was.

De studie van Glaister et al. toont duidelijk aan dat er na de inname van cafeïne geen effect is op de sprintprestatie op de fiets. Ook een hoge dosis lijkt de prestatie niet te beïnvloeden. De auteurs geven aan dat hun bevindingen in lijn liggen met de bevindingen van de overgrote meerderheid van de studies die gedaan zijn naar het effect van cafeïne op anaerobe inspanning.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de inname van cafeïne met als doel het verbeteren van de sprintprestatie niet zinvol lijkt.

Bron

  1. Glaister M, Patterson SD, Foley, Pedlar R, Pattison JR, McInnes G (2012) Caffeine and sprinting performance: dose responses and efficacy. J. Strength Cond. Res., 26: 1001-1005.