Spring naar content

Cafeïne verbetert de reactietijd van schermers

Schermers kunnen hun reactietijd verbeteren door cafeïne in te nemen voor de wedstrijd. De optimale dosering hiervoor is zes milligram/kilogram lichaamsgewicht (vergelijkbaar met vijf à zes kopjes koffie). Cafeïne heeft geen invloed op de nauwkeurigheid van treffers.

Cafeïne is een supplement dat gebruikt wordt om prestaties te verbeteren. Vooral bij duursporten blijkt de inname van cafeïne positieve effecten te hebben (zie hier). Naast de positieve effecten van cafeïne bij duursporten bestaat ook het idee dat het goed is voor de reactiesnelheid. Cafeïne zou in dat geval ook een gunstige uitwerking kunnen hebben op de prestaties in de schermsport. Schermers nemen tijdens wedstrijden beslissingen in een fractie van een seconde en maken veel snelle bewegingen. Een goede reactiesnelheid is in deze sport dus van groot belang. Amerikaanse onderzoekers hebben daarom de invloed van cafeïne op de reactiesnelheid en nauwkeurigheid bestudeerd bij een groep schermers.

Reactiesnelheid en cafeïne

Topschermers die cafeïne innemen, presteren beter tijdens een gesimuleerde aanval door een kortere reactietijd. De nauwkeurigheid wordt niet beïnvloed. In dit onderzoek kregen de sporters een drankje met een bepaalde dosering cafeïne. Zowel de onderzoekers als de schermers wisten niet hoeveel cafeïne de schermers kregen. Een uur na inname van het drankje namen de schermers plaats voor een bord met vier lichtvlakken. Als één van deze vlakken op groen sprong, moesten ze dit vlak zo snel en precies mogelijk raken met hun wapen. Per sporter analyseerden de onderzoekers bij 25 gesimuleerde aanvallen hoe snel de schermers het vlak raakten en hoe vaak ze het goede vak hadden geraakt. De sporters deden dit zes keer op zes verschillende dagen en kregen hierbij verschillende doseringen cafeïne.

De optimale dosering voor een goede prestatie ligt bij zes milligram/kilogram lichaamsgewicht. Dit komt overeen met vijf à zes kopjes koffie voor iemand van 70 kilogram. Zowel meer als minder cafeïne zorgt voor minder goede resultaten, al zijn de resultaten nog altijd beter dan wanneer de sporters geen cafeïne innemen.

Conclusie

Wanneer schermers hun reactietijd willen verbeteren kunnen zij overwegen om een uur voorafgaand aan een wedstrijd zes milligram per kilogram lichaamsgewicht cafeïne te nemen. Het is naar aanleiding van dit onderzoek niet te zeggen of de prestaties in andere sporten waarbij de reactietijd van belang is, ook zullen verbeteren bij het innemen van cafeïne. Dat dit wel aannemelijk is, blijkt uit een studie waarin een positief effect van cafeïne op de reactiesnelheid bij badmintonners aangetoond is. Ook bij andere sporten zou het dus interessant kunnen zijn het effect van cafeïne eens uit te proberen.

Bron

  1. Doyle TP, Lutz RS, Pellegrino JK, Sanders DJ, Arent SM (2016). The effects of caffeine on arousal, response time, accuracy, and, performance in division I collegiate fencers. J. Strength. Cond. Res., Epub ahead of print DOI: 10.1519/JSC.0000000000001602