Spring naar content

Compressiebroek nutteloos voor schaatsers

Schaatsers rijden een 3000-meter niet sneller als zij onder hun schaatspak een compressiebroek dragen. De compressiebroek heeft ook geen enkel effect op hartfrequentie, zuurstofopname en zuurstofsaturatie van bovenbeenspieren. Dat blijkt uit een Duitse studie bij 10 subtoppers.

De wetenschappelijke interesse in compressiekleding is de afgelopen jaren onverminderd groot gebleven. Ondanks de weinig aansprekende resultaten, blijven veel atleten de strakke kleding dragen. Ook veel schaatsers, onder wie Sven Kramer, dragen compressiekleding onder hun normale schaatspak. Maar gaan ze hierdoor ook sneller schaatsen? Van shorttrackers is inmiddels bekend dat tijdens de race de zuurstofsaturatie (de hoeveelheid zuurstof in het bloed) in met name het rechterbovenbeen aanzienlijk afneemt (zie hier). Door deze saturatiedaling daalt het zuurstofaanbod aan de spier waardoor de prestatie afneemt. Of dit ook voor langebaanschaatsers geldt en of het dragen van een compressiebroek deze saturatiedaling tegen kan gaan, is onderzocht door een groep wetenschappers onder leiding van de Duitser Billy Sperlich.

Subtoppers

De onderzoekers lieten 10 Duitse en Nederlandse subtoppers (6 vrouwen), één keer een 3000-meter schaatsen met een op maat gemaakte compressieboek onder hun normale schaatspak, en één keer zonder. De compressiebroek leverde gemiddeld een druk van 20 mm Hg op de bovenbenen en 24 mm Hg op de kuiten. Tijdens het schaatsen zijn allerlei fysiologische parameters gemeten zoals de zuurstofopname, de zuurstofsaturatie (NIRS) en de hartfrequentie.

Uit de resultaten blijkt dat het dragen van de compressiebroek geen enkel effect had. De eindtijden op de 3000-meter waren gelijk, evenals alle gemeten fysiologische parameters tijdens en na de race. Net als bij de shorttrackers, treedt ook bij de onderzochte langebaanschaatsers een aanzienlijke daling op van de zuurstofsaturatie in de bovenbeenspieren (m. quadriceps femoris), met name in het rechterbeen. Het dragen van de compressiebroek had hier geen effect op.

Wederom geen effect compressiekleding

De bovenstaande resultaten bevestigen het algemene beeld dat het dragen van compressiekleding niet bijdraagt aan prestatieverbetering of een beter herstel. Dit staat ook beschreven in dit overzichtsartikel in Sportgericht. Hoewel in deze studie van Born en collega’s eigenlijk een ‘echte’ controlemeting ontbreekt, een schaatspak zit immers ook strak, is het niet te verwachten dat dit de resultaten heeft beïnvloed. Het schaatspak leverde gemiddeld namelijk slechts een druk van 8 mm Hg op de bovenbenen en 11 mm Hg op de kuiten. Spieren leveren echter door de samentrekking ook een aanzienlijke druk op de bloedvaten. Deze druk is naar alle waarschijnlijkheid hoger dan de druk die het schaatspak op de benen levert.

Bron

  1. Born DP, Zinner C, Herlitz B, Richter K, Holmberg HK, Sperlich B (2014) Muscle oxygenation asymmetry in ice speed skaters: not compensated by compression. Int. J. Sports Physiol. Perfor., 9: 58-67