Spring naar content

Compressiekousen leiden niet tot verbeteren van de hardloopprestatie

Bij duursporten, zoals lange afstandlopen en triatlon, is het dragen van compressiekousen populair. Een van de ideeën achter het dragen van compressiekousen is dat het de bloedstroom versnelt.

De theorie die Wahl et al. opperen is dat door een toename van de bloedstroom door middel van compressiekousen de afvoer van bijvoorbeeld lactaat wordt bevorderd. Verder wordt gesteld dat lactaat ervoor kan zorgen dat rode bloedcellen vervormen. Als deze vervorming zeer ernstig is zouden deze rode bloedcellen daardoor eventueel moeilijker zuurstof af kunnen geven aan de spieren. Wahl et al. hebben bovenstaande theorie onderzocht door te kijken of er een verschil is tussen het lopen met en zonder compressiekousen en of er verschil is tussen kousen met meer of minder druk.

Negen duurgetrainde hardlopers namen deel aan de studie. Zij waren gemiddeld 22 jaar en hadden een gemiddelde maximale zuurstofopname van 58 ml/kg.min. Er werden vier testen op verschillende dagen uitgevoerd, waarbij op een loopband werd hardgelopen. Eenmaal werd er gelopen zonder kousen en driemaal werd er gelopen met kousen, waarbij per test de druk van de kousen verschilde. De druk van de kousen bij de verschillende testen was tien, twintig of veertig mmHg. Bij elke test werd eerst dertig minuten op zeventig procent van de maximale zuurstofopname hardgelopen. Aansluitend werd een protocol gehanteerd waarbij steeds harder gelopen moest worden tot uitputting. Het bloedlactaat, de vervorming van de rode bloedcellen, de hartslag, de zuurstofopname en de zuurstofspanning in het bloed werden in rust en tijdens het hardlopen gemeten. Daarnaast werd er gekeken of er een verschil was in de tijd die een atleet kon lopen totdat hij was uitgeput.

Zowel bij inspanning op zeventig procent van de maximale zuurstofopname als bij maximale inspanning werden er in de concentratie bloedlactaat, de maximale zuurstofopname, de hartslag en de zuurstofspanning in het bloed geen verschillen gevonden tussen het lopen met en zonder compressiekousen en tussen compressiekousen met verschillende drukken. Verder werd er geen verschil gevonden in de tijd tot uitputting tussen de vier testen. Hardlopen zelf zorgde voor het vervormen van de rode bloedcellen. Er werd echter geen verschil gevonden in de mate van rodebloedcelvervorming tussen de vier tests.

Uit het artikel van Wahl et al. kan worden geconcludeerd dat compressiekousen (met een druk tot 40 mmHg) geen effect hebben op de hoeveelheid lactaat in het bloed, de maximale zuurstofopname, de zuurstofspanning in het bloed, de hartslag, de vervorming van rode bloedcellen en de prestatie tijdens (sub)maximale inspanning. Het dragen van compressiekousen lijkt dus niet bij te dragen aan prestatieverbetering. Een kanttekening bij het onderzoek is dat een maximale zuurstofopname van 58 ml/kg.min, ondanks dat dit bovengemiddeld is, relatief laag is in vergelijking met waardes die bij topatleten worden gevonden. 

Bron

  1. Wahl P, Bloch W, Mester J, Born DP, Sperlich B (2011) Effects of different levels of compression during sub-maximal and high-intensity exercise on erythrocyte deformability. Eur. J. Appl. Physiol., DOI 10.1007/s00421-011-2186-7