Spring naar content

Concentratie op de bewegingsafloop leidt tot betere turnprestatie

turnsters die op de mat rondom de evenwichtsbalk staan met de coach in het midden