Spring naar content

Cryotherapie zou herstel van spierkracht kunnen verbeteren

Blootstelling aan extreme kou (cryotherapie) na een zware oefensessie verbetert het herstel van maximale spierkracht maar vermindert spierpijn niet. Dit blijkt uit onderzoek waarin een vergelijking is gemaakt met een groep die geen cryotherapie kreeg. Het is echter onbekend waarom dit effect pas na enkele dagen zichtbaar is.

Cryotherapie is het blootstellen van het lichaam aan extreme kou. Het idee is dat dit zou kunnen helpen bij het herstel van een zware training of wedstrijd. Verschillende sporters hebben dit al toegepast. Het is echter nog onduidelijk of dit ook daadwerkelijk nuttig kan zijn voor het herstel van een sporter. Bij synchroonzwemsters is er namelijk geen effect van cryotherapie gevonden (zie hier). Een onderzoeksgroep uit Brazilië heeft uitgezocht wat de effecten zijn van cryotherapie op het herstel van spierkracht na zware oefeningen.

-110 ˚C Cryotherapie

In dit onderzoek deden 26 studenten mee die driemaal per week aan sport deden. Iedereen deed mee aan een oefenprotocol met 5 sets van 20 “drop-jumps” vanaf 60 cm hoogte waarbij ze na de landing zo hoog mogelijk in de lucht moesten springen. Tussen de sets kregen zij 2 minuten rust. Tien minuten na deze oefeningen is de helft van de groep 3 minuten blootgesteld aan -110 ˚C (-110 ˚C- groep), terwijl de andere helft van de groep 3 minuten is blootgesteld aan 21 ˚C (controlegroep). In beide gevallen stonden de proefpersonen in zwemkleding in een “cryocabine”. Hierbij bleef het hoofd buiten de cabine. De maximale spierkracht van de kniestrekkers en de mate van spierpijn is zowel vóór het oefenprotocol, direct na de 3 minuten in de cryokamer, als in de 4 daaropvolgende dagen gemeten.

De maximale spierkracht van de kniestrekkers was tot en met 2 dagen na het oefenprotocol niet verschillend tussen de groepen. De maximale spierkracht was in beide groepen wel verminderd ten opzichte van vóór het oefenprotocol. Op de 3e en 4e dag was het herstel in spierkracht beter in de -110 ˚C-groep in vergelijking met de controlegroep. Op de 4e dag was er geen verschil meer in spierkracht met vóór het oefenprotocol van de -110 ˚C-groep. De spierkracht van de controlegroep was na 4 dagen nog steeds lager dan voor het oefenprotocol. Er zijn geen verschillen in spierpijn gevonden tussen de groepen.

Conclusie

Drie tot vier dagen na het uitvoeren van zware belasting blijkt de maximale spierkracht van sporters dankzij cryotherapie beter hersteld te zijn dan als zij dit niet deden. De fysiologische verklaring voor het snellere herstel is echter onbekend. Daarnaast is niet onderzocht of goed getrainde sporters ook baat zouden kunnen hebben bij deze vorm van herstel. Het risico bestaat dat cryotherapie de trainingsaanpassing negatief beinvloedt (zie hier).

Bron

  1. Ferreira‐Junior JB, Bottaro M, Vieira A, Siqueira AF, Vieira CA, Durigan JLQ, Cadore EL, Coelho LGM,Simoes HG, Bemben MG (2015) One session of partial‐body cryotherapy (− 110° C) improves muscle damage recovery. Scand. J. Med. Sci. Sports. 25: e524–e530 doi: 10.1111/sms.12353