Spring naar content

De invloed van koolhydraten op de prestatie van balsporters

Balsporters kunnen hun wedstrijdspecifieke intensieve intervalprestatie verbeteren door 30-60 g koolhydraten per uur in te nemen. Uit een uitgebreide literatuurstudie blijkt verder dat het twijfelachtig is of koolhydraten belangrijk zijn voor de sprintprestatie terwijl de inname van koolhydraten niet van invloed is op de sprongprestatie.

Het belang van het innemen van voldoende koolhydraten tijdens duurinspanning is alom bekend. Topsport Topics heeft al eerder aandacht besteed aan de invloed van koolhydraten op de prestatie van verschillende duur. Uit de toen samengevatte studie bleek dat hoe langer een inspanning duurt, des te belangrijker het innemen van koolhydraten is. Baker en collega’s hebben nu aan de hand van een literatuurstudie onderzocht wat de invloed is van koolhydraten op de prestatie van balsporters. Het ging daarbij vooral om de sportgerelateerde inspanning, zoals een herhaalde sprint en wendbaarheid.

Springen

Er is niet veel onderzoek uitgevoerd naar het effect van de inname van koolhydraten op de spronghoogte. Uit de beschikbare literatuur blijkt echter dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat koolhydraten een positief effect hebben op de spronghoogte. In de 5 gevonden studies is geen effect aangetoond.

Sprinten

Wat het effect van de inname van koolhydraten is op de (herhaalde) sprintprestatie is niet duidelijk. Er zijn studies waarbij een verbeterde sprintprestatie van 3-5% is gevonden terwijl in ander onderzoek geen effect is aangetoond. Er is dan ook geen advies te geven over het wel of niet innemen van koolhydraten om zo de sprintprestatie te verbeteren.

Sportspecifiek

De meeste studies naar het effect van het innemen van koolhydraten op de sportspecifieke prestatie zoals wendbaarheid, dribbelen, schieten en passen is uitgevoerd in het voetbal. Uit dit onderzoek blijkt dat het innemen van 30-60 g koolhydraten per uur kan leiden tot betere prestaties op verschillende vaardigheidstests. Dit effect treedt, wellicht niet verrassend, vooral op als de duur van de inspanning langer is.

Hoogintensieve interval

Sporters die een hoogintensieve langdurige intervalinspanning moeten leveren, zoals voetballers, rugbyers en hockeyers, hebben baat bij het innemen van koolhydraten. Uit verschillende tests komt duidelijk naar voren dat de inname van 30-80 g koolhydraten per uur de duurprestatie in de vorm van hoogintensieve intervallen kan verbeteren.

Conclusie

Het is wellicht niet verrassend dat de inname van koolhydraten belangrijker is naarmate de inspanning langer duurt. Dat geldt ook voor het zo goed mogelijk uitvoeren van sportspecifieke vaardigheden zoals dribbelen en de intensieve intervalprestatie. Of koolhydraten een effect hebben op de prestatie tijdens een explosieve inspanning is niet duidelijk. Zodra een sporter zich voor langere tijd moet inspannen is het advies om 30-60 g koolhydraten per uur in te nemen om zo de prestatie bij sportspecifieke taken te verbeteren.

Bron

  1. Baker LB, Rollo I, Stein KW, Jeukendrup AE (2015) Acute effects of carbohydrate supplementation on intermittent sports performance. Nutrients, 7: 5733-5763