Spring naar content

Door dehydratie presteren golfers slechter

Dehydratie kan de golfprestatie aanzienlijk verslechteren. Golfers die twaalf uur niet gedronken hadden, waren minder precies in het schatten van de afstand naar de hole. Daarnaast is de afstand bij het afslaan substantieel kleiner na dehydratie. Dit blijkt uit het onderzoek van de Engelse sportwetenschappers van de universiteit van Lincoln onder aanvoering van Mark Smith.

Een vochttekort in het lichaam, dehydratie, kan leiden tot verminderde concentratie en een verslechterde fijne motoriek [1]. Een goede concentratie en een uitstekende fijne motoriek zijn juist belangrijke factoren die het succes van een golfer bepalen. Smith en collega’s hebben bij 7 golfers, met een gemiddelde handicap van 3, het effect van dehydratie op de golfprestatie onderzocht.

Deze 7 golfers, gemiddeld 21 jaar, hebben tweemaal 2 verschillende golfspecifieke tests uitgevoerd. De eerste test bestond uit het zo precies mogelijk (indoor) afslaan naar een specifieke afstand. Er moest met een ijzer 9 110 m, met een ijzer 7 125 m en met een ijzer 5 140 meter geslagen worden. De tweede test bestond uit het schatten van de afstand naar een hole (virtueel op een tv scherm). In wisselende volgorde kregen de golfers of vanaf de avond voor de test tot aan de test de volgende ochtend niks meer te drinken of zij kregen ’s avonds nog 1,5 – 2 liter water te drinken en ’s ochtends 2 uur voor de test nog eens 500 ml water. Beide keren vonden de tests tussen 10 en 12 uur ’s ochtends plaats.

Dat er sprake was van dehydratie op het moment dat de golfers lange tijd niet gedronken hadden, bleek uit de kleur van de urine en de afname van het lichaamsgewicht. De kleur van de urine was donkerder en het lichaamsgewicht was met 1,5% afgenomen (in vergelijking met een baselinemeting die op een andere dag voor de golftests was uitgevoerd). Dit komt overeen met 1,1 kg. De kleur van de urine en het lichaamsgewicht waren niet veranderd in vergelijking met de baselinemeting op het moment dat de golfers wel te drinken hadden gekregen.

De afwijking bij het afslaan was substantieel groter op het moment dat de golfers niet gedronken hadden. De afslag was gemiddeld 8,4% te kort bij gedehydreerde golfers, terwijl de afslag 2,7% te ver was als de golfers wel gedronken hadden. Ook het schatten van de afstand naar een hole was minder precies als er niet gedronken was (bij 30 verschillende holes). De gemiddelde afwijking was 2,9 m bij gedehydreerde golfers, terwijl dit maar 0,4 m was als de golfers wel gedronken hadden. De gemiddelde afstand tot aan een hole was in werkelijkheid 86 m.

De studie van Smith en collega’s laat zien dat bij golfen, waar fijne motoriek en cognitief functioneren erg belangrijk zijn, voldoende drinken prioriteit moet hebben. Het is aannemelijk dat dit ook voor andere sporten geldt, zoals boogschieten. Er is vrij eenvoudig op te letten en het voorkomt prestatieverlies. Kanttekening is dat dit indoor en virtueel gemeten is. Of dit één op één te vertalen is naar outdoor prestaties is niet met zekerheid te zeggen.

Bronnen

  1. Smith MF, Newell AJ, Baker MR (2012) Effect of acute mild dehydration on cognitive-motor performance in golf. J. Strength Cond. Res., 26: 3075-3080
  2. D’Anci KE, Vibhakar A, Kanter JH, Mahoney CR, Taylor HA (2009) Voluntary dehydration and cognitive performance in trained college athletes. Percept. Motor Skills, 109: 251-269