Spring naar content

Doorbloeding tijdens herstel neemt af door dragen compressiebroek

Het dragen van een compressiebroek die een hoge druk levert na een intensieve inspanning leidt tot een slechtere doorbloeding in zowel diep als oppervlakkig gelegen spierweefsel. Deze conclusie trekt een aantal bekende onderzoekers op dit gebied op basis van een nette studie.

Volgens de fabrikanten leidt het dragen van compressiekleding onder andere tot een betere doorbloeding. Dit zou tijdens inspanning tot een betere prestatie leiden en na inspanning resulteren in een versnelde afvoer van afvalstoffen. De meeste van dit soort claims zijn in de afgelopen jaren door wetenschappelijk onderzoek weerlegd (zie bijvoorbeeld artikel
Compressiekousen leiden niet tot verbeteren van de hardloopprestatie“). In het merendeel van deze studies is echter onderzoek uitgevoerd met compressiekleding die een lage tot een gemiddelde druk levert. Daarom is nu onderzocht wat de effecten op de doorbloeding en de glucoseopname (van de spieren) zijn van het dragen van een compressiebroek die een hoge druk levert. Het onderzoek is uitgevoerd door een aantal zeer bekende namen binnen dit onderzoeksgebied, onder wie de Duitsers Sperlich en Born.

De onderzoekers hebben dit op een zeer nette manier uitgevoerd. Zij lieten zes mannelijke proefpersonen na een warming-up van tien minuten een maximaaltest op een fietsergometer uitvoeren tot uitputting. Vervolgens fietsten de proefpersonen na één minuut passieve rust op 75 procent van hun maximale zuurstofopname tot zij in totaal dertig minuten op de fiets hadden gezeten. Na deze test trokken de proefpersonen een op maat gemaakte compressiebroek aan die gemiddeld 37 mmHg aan druk leverde op één van de bovenbenen. De andere broekspijp van de broek was namelijk opengeknipt, zodat die geen druk meer leverde. Iedere proefpersoon was dus in wezen zijn eigen controle. Voor alle fysieke testen kregen de proefpersonen een radioactief isotoop toegediend. Hiermee was door middel van een beeldvormende techniek (ook wel een PET-scan genoemd) de doorbloeding in diep en oppervlakkig gelegen spierweefsel inzichtelijk te maken. Zowel voor als na de fysieke test is een PET-scan gemaakt. Tevens is bloed afgenomen om te bepalen hoeveel glucose is opgenomen tijdens de herstelfase.

Uit de resultaten blijkt dat een druk van 37mmHg op de bovenbenen voordat inspanning is geleverd geen effect heeft op de doorbloeding. Na de inspanning zijn wel verschillen in doorbloeding gevonden. In de m. quadriceps femoris was de doorbloeding minder verhoogd in het weefsel dat onder druk stond, zowel in oppervlakkig gelegen delen van de spier als in dieper gelegen delen. In de m. biceps femoris is geen significant verschil in doorbloeding gevonden. De geleverde druk had geen invloed op de glucoseopname in de spier.

Hoewel het onderzoek bij slechts zes proefpersonen is uitgevoerd, laten alle proefpersonen hetzelfde beeld zien: een afname van de doorbloeding na inspanning door het dragen van een compressiebroek, zowel in oppervlakkig als in diep gelegen spierweefsel. Een punt dat aandacht verdient is het feit dat het onderzoek mede is gefinancierd door de leverancier van de onderzochte compressiebroek. Sperlich voelt zich hierdoor in ieder geval niet onder druk gezet om de resultaten mooier te maken dan ze zijn. Hij rapporteert overduidelijk een negatief effect op de doorbloeding door het dragen van een compressiebroek. Het is overigens jammer dat de onderzoekers niet hebben gekeken naar markers voor spierschade. Dan hadden ze namelijk ook uitspraken kunnen doen over het daadwerkelijke herstel tijdens het leveren van druk. Het dragen van compressiekleding met een hoge druk na inspanning met als doel de doorbloeding te verhogen is op basis van deze studie in ieder geval af te raden, aangezien de doorbloeding juist afneemt.

Bron

  1. Sperlich B, Born DP, Kaskinoro K, Laaksonen MS (2013) Squeezing the muscle: Compression clothing and muscle metabolism during recovery from high intensity exercise. PlosOne, 8 (4): e60923.