Spring naar content

Een obsessie voor sport kan de “burn-out-score” verhogen

Atletes die obsessief bezig zijn met hun sport scoren hoog op een burn-out vragenlijst. Degenen met een goed evenwicht tussen sport en de rest van het leven daarentegen scoren juist lager. Dit vonden Amerikaanse bewegingswetenschappers na onderzoek bij 186 jonge Amerikaanse atletes.

Burn-out komt bij atleten regelmatig voor. Met een vragenlijst is de kans op een burn-out met behulp van een score te bepalen. Hoe hoger de score, hoe groter de kans dat iemand binnenkort een burn-out krijgt. Burn-out in de sport kent 3 verschillende uitingen: 1) een atleet is fysiek of emotioneel uitgeput, 2) een atleet heeft het vertrouwen in de eigen prestatie verloren, en 3) een atleet voelt zich minder verbonden met zijn sport. Vaak is er ook daadwerkelijk sprake van prestatievermindering. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde psychologische factoren zoals de soort motivatie of de passie voor de sport van een atleet (lees hier) hierbij een rol kunnen spelen. Een obsessieve passie voor de sport betekent dat de sport in het leven van de atleet extreem belangrijk is. De atleet ziet dan andere zaken in het leven, zoals opleiding of gezondheid, als relatief onbelangrijk. Een hoge score op harmonieuze passie is juist een aanwijzing dat er wel plaats is voor andere dingen naast de sport. Martin en collega’s hebben onderzocht of obsessieve of harmonieuze passie samenhangen met een bepaalde burn-outscore.

Vragenlijsten

Aan 186 vrouwelijke atleten tussen de 16 en 18 jaar zijn vragenlijsten voorgelegd. Hiermee zijn onder andere de passie voor de sport en het sportniveau gemeten. Atleten konden een score behalen voor de mate van burn-out op de 3 bovengenoemde onderdelen. Het ging hier dus niet om proefpersonen die ook echt aan een burn-out leden.

Resultaten

Een hoge score op de burn-out-vragenlijst ging bij deze atletes samen met een lage score op harmonieuze passie. Een hoge score op obsessieve passie daarentegen ging samen met hoge scores op fysieke en emotionele uitputting.

Conclusie

Een obsessieve passie voor sport geeft aan dat de sport het allerbelangrijkst is voor de atleet. Om de top te bereiken moet sport ook zeer belangrijk zijn in het leven van een atleet. Het is volgens de auteurs echter goed mogelijk dat obsessieve atleten eerder of vaker te lang en te hard trainen, en daarom een grotere kans lopen op een burn-out. Ook kunnen zij waarschijnlijk minder goed omgaan met tegenslag in hun sport, en zou dit ook een burn-out tot gevolg kunnen hebben. Omdat in deze studie alleen vragenlijsten gebruikt zijn, is niet te zeggen of de soort passie de oorzaak is van een hoge burn-out-score. Het is ook mogelijk dat de samenhang tussen beide op een andere manier te verklaren is.

Bron

  1. Martin EM, Horn TS (2013) The role of athletic identity and passion in predicting burnout in adolescent female athletes. The sport psychologist, 27:338-348