Spring naar content

Één sprinttraining per week verbetert prestaties van voetballers niet

Het uitvoeren van 1 sprinttraining per week, 7 weken lang naast de gebruikelijke voetbaltraining verbetert de sprintprestatie niet. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd bij jonge talentvolle voetballers die spelen in de Noorse eerste divisie.

Veel voetballers voeren 1 maal per week een sprinttraining uit. Het doel daarvan is doorgaans om de sprintprestaties van de voetballers op het veld te verbeteren. Sportwetenschappers uit Noorwegen onderzochten of 1 sprinttraining per week naast het gewone trainingsprogramma van jonge voetballers spelend in de Noorse eerste divisie bijdraagt aan het verbeteren van de prestaties.

Prestaties

Aan deze studie namen 45 voetballers van 16 tot 19 jaar deel. Deze voetballers zijn in 4 groepen verdeeld die allemaal 7 weken hun eigen trainingsprogramma volgden waarin geen kracht-, snelheid of sprinttraining is opgenomen. Een groep (9 voetballers) kreeg geen toevoeging van trainingssessies (controle-groep). Een groep (13 voetballers) deed 1 sprinttraining per week bestaande uit 15 maal 20 meter maximaal sprinten (100%groep). Een groep (13 voetballers) deed 1 sprinttraining per week bestaande uit 30 maal 20 meter rennen op 90% van de maximale sprintsnelheid zonder technische begeleiding (90%z-groep). De laatste groep (10 voetballers) deed dezelfde sprinttraining als de 90%z-groep, maar dan met begeleiding die technische aanwijzingen gaf (90%-groep). Na iedere extra sessie hebben de voetballers de ervaren mate van uitputting aangegeven. Voor en na de 7 weken met sprinttrainingen. voerden alle voetballers verschillende tests uit. Te weten, 3 “Counter Movement Jumps” op een krachtenplatform en 15 maal een 20 meter sprint waarbij elke minuut een sprint gestart is. Daarnaast voerden alle voetballers een “Yo-Yo Intermittent recovery test” uit waarbij ze 20 meter heen en terug moesten rennen op vastgestelde oplopende snelheden met tussendoor 10 seconden relatieve rust van 2 maal 5 meter joggen.

De groepen gaven een vergelijkbare mate van uitputting aan na de extra sessies, te weten 4 (redelijk zwaar). Er zijn geen veranderingen gevonden tussen de groepen die sprintsessies gedaan hebben en de controle-groep in de prestaties na 7 weken.

Conclusies

Deze studie laat zien dat sprinttraining niet bijdraagt aan het verbeteren van spronghoogte, herhaalde sprintsnelheid en interval uithoudingsvermogen. Dit zou kunnen komen doordat 1 toegevoegde sessie per week niet genoeg is en/of dat de sessies niet intensief genoeg waren. Het is in ieder geval duidelijk dat 1 toegevoegde sprinttraining aan de gebruikelijke voetbaltraining niet bijdraagt aan het verbeteren van de prestaties van Noorse eerste divisiespelers. Het is dus van belang om te controleren of de voetballers wel beter gaan presteren als er gekozen is voor toegevoegde sprinttraining.

Bron

  1. Haugen T, Tønnessen E, Øksenholt Ø, Haugen FL, Paulsen G, Enoksen E, Seiler S (2015) Sprint conditioning of junior soccer players: effects of training intensity and technique supervision. PloS one, 10(3), e0121827