Spring naar content

Eiwit toevoegen aan koolhydraatdrank weinig zinvol voor duurprestatie

Het extra toevoegen van eiwit aan koolhydraatrijke drank heeft geen effect op de duurprestatie. Uit een review van Amerikaanse wetenschappers blijkt dat bij een inname vanaf 60g koolhydraten per uur het toevoegen van eiwit geen positief effect heeft op zowel een enkele als op herhaalde duurprestaties.

Fabrikanten van koolhydraatrijke dranken voegen daar steeds vaker eiwit aan toe. Volgens die fabrikanten zorgt het toegevoegde eiwit voor een beter behoud van de koolhydraatvoorraad in de spieren of voor stimulatie van de opbouw van spierglycogeen na inspanning. McLellan en collega’s hebben onderzocht of deze commerciële claims terecht zijn. Aan de hand van 28 studies zijn zij nagegaan wat het effect is van deze met eiwit verrijkte koolhydraatdranken op de duurprestatie.

Eiwitsupplementen en duursportprestatie

Bij het analyseren van de resultaten hebben de onderzoekers de prestaties van duursporters vergeleken die supplementen innamen met eiwit en koolhydraten, of alleen koolhydraten.

Voor en tijdens de inspanning bleek het toevoegen van eiwitten geen effect te hebben op de prestatie als de koolhydraatinname voldoende was, wat overeenkomt met 60 gram koolhydraat per uur bij een intensieve duurinspanning. Wanneer een atleet minder dan de gewenste hoeveelheid koolhydraten inneemt lijkt de toevoeging van eiwit mogelijk enig positief effect op de prestatie te hebben.

Daarnaast is onderzocht wat het effect is van het drinken van eiwit-koolhydraatdranken na een eerste inspanning op vervolginspanning. Ook in dit geval heeft het toevoegen van eiwit geen effect op de prestatie, tenminste als een atleet 1 gram koolhydraat per kilogram lichaamsgewicht per uur binnen krijgt. Wanneer een atleet minder koolhydraat binnen krijgt, levert de toevoeging van eiwit mogelijk een positieve bijdrage aan de vervolgprestatie. Daarbij merken de auteurs wel op dat het onderzoek naar het effect van eiwittoevoegingen aan koolhydraatdranken nog verbetering behoeft. In het meeste onderzoek is de glycogeenvoorraad in de spieren niet rechtstreeks gemeten.

Conclusie

Uit deze resultaten blijkt dat het innemen van met eiwit verrijkte supplementen niet nodig is zolang atleten voldoende koolhydraten innemen. Hoewel het innemen van voldoende eiwit op lange termijn nodig is voor spierherstel en spieropbouw, hebben koolhydraatdranken met eiwit voor, tijdens of na inspanning dus geen direct positief effect op een (herhaalde) duurprestatie.

Bron

  1. McLellan TM, Pasiakos SM, Lieberman HR (2014) Effects of protein in combination with carbohydrate supplements on acute or repeat endurance exercise performance: A systematic review. Sports Med., 44: 535-550