Spring naar content

Extra zuurstof inademen verbetert prestatie niet

Het inademen van extra zuurstof tijdens de herstelfase bij een herhaalde inspanning op een gesimuleerde hoogte heeft geen effect op de prestatie. Dit ontdekten Zwitserse en Duitse onderzoekers na een studie bij 8 getrainde duuratleten.

Op hoogte is de zuurstofspanning lager dan op zeeniveau. De hoeveelheid zuurstof in het bloed kan bij maximale inspanning aanzienlijk dalen. Dit effect zou op hoogte sterker kunnen zijn. Als de hoeveelheid zuurstof in het bloed gedaald is door inspanning, moet dit tijdens het herstel aangevuld worden. Zwitserse en Duitse inspanningsfysiologen wilden daarom weten of het inademen van extra zuurstof tijdens de herstelperiodes tussen en na inspanningen van 3 minuten een positief effect had op een prestatie boven zeeniveau.

Herhaalde sprinttest

Hiervoor lieten zij 8 goed getrainde langlaufers en triatleten (gemiddeld 25 jaar) een test uitvoeren op een gesimuleerde hoogte van 1800 m. Dit komt ongeveer overeen met de hoogte van de langlaufwedstrijden tijdens de Olympische Spelen in Sotsji. De zuurstofspanning tijdens de inspanning kwam overeen met 16,5% voor alle atleten daarom ( op zeeniveau is dit ongeveer 21%). De atleten deden 2 sprinttests van 3 minuten op een “langlauf-ergometer”, met 3 minuten herstel tussen de sprints. Tijdens het herstel kregen zij 100% zuurstof (hyperoxie-conditie) of 16,5% zuurstof (hypoxie-conditie). Het geleverde vermogen is voor iedere atleet en conditie gemeten. Ook is de subjectieve vermoeidheid gemeten en zijn er bloedanalyses uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat er geen verschillen waren in het geleverde vermogen van de atleten in beide condities. Ook vonden de atleten de test in beide gevallen even vermoeiend. Hauser en collega’s vonden echter wel verschillen in de bloedwaarden. De verzadiging van zuurstof nam in de hyperoxie-conditie toe (van 92,3% naar 99,8%). In deze conditie nam de lactaatconcentratie in het bloed af (van 13,0 naar 11,9 mml/l).

Het inademen van extra zuurstof tijdens het herstel bij een herhaalde sprintinspanning, heeft dus geen positief effect op de sportprestatie, dit bleek ook uit een eerder door Topsport Topics samengevatte studie. De auteurs denken dat de herstelperiode waarin extra zuurstof is ingenomen, met 3 minuten misschien te kort was om effect te hebben. Zij konden namelijk wel zien dat de extra zuurstof voor veranderingen zorgde in het bloed. Ook is het mogelijk dat de grote hoeveelheid ingeademde zuurstof de bloedstroom beïnvloedde. Doordat bloedvaten vernauwen bij een hoog percentage zuurstof, kan het zijn dat er juist minder zuurstof in de spiercellen terecht kwam.

Conclusie

Er is in deze studie gemiddeld geen positief effect op de prestatie gemeten. Bij de atleten bij wie de zuurstofspanning van het bloed onder de 85% kwam (onderverzadiging) was er echter wel een duidelijke verbetering van de prestatie te zien als zij extra veel zuurstof inademden. Het is daarom mogelijk dat het inademen van extra zuurstof voor sommige atleten, die last hebben van onderverzadiging, wel een positief effect heeft op de prestatie.

Foto: Kneale Quayle

Bron

  1. Hauser A, Zinner C, Born DP, Wehrlin JP, Sperlich B (2013) Does Hyperoxic Recovery during Cross-country Skiing Team Sprints Enhance Performance? Med. Sci. Sports Exerc., DOI: 10.1249/MSS.0000000000000157