Spring naar content

Extra zuurstofaanbod tijdens herstel leidt niet tot verbeterde intervalprestatie

Ingeademde lucht die verrijkt is met zuurstof heeft geen effect op herhaalde sprintprestatie op de fiets. Dit is aangetoond in een studie van de universiteiten uit het Duitse Wuppertal en Keulen en het Zweedse Östersund. Ook de veronderstelling dat het inademen van zuurstofrijke lucht (100 %) kan leiden tot een versnelde afvoer van lactaat in het bloed wordt ontkracht door sportwetenschapper Billy Sperlich en collega’s.

Het gebruik van met zuurstof verrijkte lucht tijdens het herstel komt zelden of nooit voor in de topsport in Nederland. In Amerika wordt er in een andere vorm al wel gebruikgemaakt van trainen met zuurstof. Het is voor veel coaches en sporters een onbekende manier om te herstellen. Het is daarom belangrijk dat er meer inzicht komt in de mogelijke effecten.

Onderzoekers uit Duitsland en Zweden hebben aangetoond dat goedgetrainde wielrenners evenveel vermogen leverden gedurende een herhaalde sprinttest. Dit gebeurde op een ergometerfiets na inademing van lucht die was verrijkt met zuurstof of gewone lucht. Daarnaast was het verval in piekvermogen tussen de eerste en de laatste sprint bij beide achttien procent. Ook de concentratie bloedlactaat en de zuurgraad van het bloed verschilden niet als er gefietst werd na het inademen van lucht die was verrijkt met zuurstof. In beide gevallen stegen het bloedlactaat en het zuurgehalte in het bloed in vergelijkbare mate.

Sperlich en collega’s maakten gebruik van een testsetting waarbij tien wielrenners (VO2piek 65 ml/kg.min) vijf keer een dertig seconden sprint moesten afleggen. Tussen deze vijf sprints zat zes minuten herstel. Gedurende deze zes minuten fietsten de deelnemers gemiddeld 75 Watt en ademden ze of lucht met honderd procent zuurstof of gewone lucht met 21 procent zuurstof. Een week later werd de test herhaald en kregen de deelnemers de lucht aangeboden die de week daarvoor niet was gebruikt.

De auteurs stelden voorafgaand aan het onderzoek dat het inademen van lucht die was verrijkt met zuurstof na inspanning het herstel kan bevorderen. Het zou vooral gaan om het versnellen van de afvoer van lactaat uit het bloed. Hierdoor treedt er minder verzuring op van het bloed. Als er snel na een inspanning opnieuw een intensieve fysieke prestatie geleverd moet worden is een snelle afvoer van het bloedlactaat wenselijk. De uitgevoerde studie ontkracht deze theorie echter.

Wat duidelijk uit dit onderzoek naar voren komt is dat het inademen van lucht die is verrijkt met zuurstof geen effect heeft op herhaalde sprintprestaties op de fiets. Op basis van de resultaten van deze studie lijkt het dus ook niet zinvol om met zuurstof verrijkte lucht in te ademen na een sprint om zo het herstel te bevorderen.

Bron

  1. Sperlich B, Zinner C, Krueger M, Wegrzyk J, Achtzehn S, Holmberg H (2012) Effects of hyperoxia during recovery from 5 x 30-s bouts of maximal intensity exercise. J. Sport Sci., 30:851-858