Spring naar content

Fel licht kan de tijdritprestatie verbeteren

Sporters blootstellen aan fel licht (4420 lux) voor een tijdrit kan de prestatie verbeteren in vergelijking met blootstelling aan minder fel licht (230 lux). Uit Zwitsers onderzoek blijkt dat er sprake is van een dosis-responsrelatie. Zo is 2 uur blootstelling aan fel licht effectiever dan 1 uur blootstelling aan fel licht.

Het prestatieniveau van een sporter varieert gedurende de dag. Gemiddeld genomen presteert een sporter het best aan het eind van de middag en het begin van de avond. Het idee bestaat dat deze fluctuatie voortvloeit uit het feit dat fysiologische kenmerken, zoals de lichaamstemperatuur en de concentratie van melatonine, een circadiaan ritme van 24 uur hebben. Licht beïnvloedt dit circadiaan ritme sterk en zou daarmee van invloed kunnen zijn op de sportprestatie. Fel licht zorgt voor minder afgifte van melatonine. Dat betekent feitelijk dat iemand zich minder moe voelt en alerter is. Knaier en collega’s hebben onderzocht of fel licht een positief heeft op de prestatie en of de tijd die een sporter wordt blootgesteld aan fel licht van invloed is op de prestatie.

Fel licht

In totaal namen 41 jonge mannen van gemiddeld 25 jaar en met een VO2max van gemiddeld 55 ml/kg.min deel aan de studie. Zij zijn onderverdeeld in 3 groepen. Elke groep fietste tweemaal een ergometertest waarbij de deelnemers in 40 minuten zoveel mogelijk arbeid moesten leveren. De eerste groep is 120 minuten lang voor de ergometertest en tijdens de ergometertest blootgesteld aan fel licht (4420 lux) of minder fel licht (230 lux). De tweede groep is 60 minuten lang voor de ergometertest en tijdens de tijdrit blootgesteld aan fel of minder fel licht. De laatste groep is tot slot 60 minuten lang voor de ergometertest blootgesteld aan fel of minder fel licht, maar tijdens de ergometertest aan kamerlicht (onbekend hoeveel lux maar minder dan 230). De prestaties tijdens de ergometertests zijn met elkaar vergeleken waarbij er onderscheid is gemaakt in het effect van de sterkte van het licht en in de tijdsduur van de blootstelling aan een bepaald licht. Daarnaast is onder andere aan de deelnemers gevraagd hoe slaperig zij zich voelden na blootstelling aan de verschillende lichtsterktes.

Fel licht zorgde ervoor dat sporters beter presteerden in vergelijking met minder fel licht. Daarbij was de duur van blootstelling aan fel licht bepalend. Zo presteerde de groep die 2 uur lang aan fel licht was blootgesteld gemiddeld 3% beter op een tijdrit in vergelijking met blootstelling aan minder fel licht. Een uur blootstelling aan verschillende lichtsterktes had geen invloed op de tijdritprestatie. De felheid van het licht was niet van invloed op het gevoel van slaperigheid van de deelnemers.

Conclusie

Sporters voor langere tijd blootstellen aan fel licht kan de duurprestatie verbeteren. Lampen met deze lichtsterkte zijn gewoon te koop. Praktisch kan het lastig zijn een sporter tijdens de voorbereiding op een wedstrijd continu bloot te stellen aan fel licht door gebruik te maken van een lamp. Een lichtbril is in dit geval praktischer. Het is aan te raden zo lang mogelijk en tot aan de warming-up een sporter in de buurt van fel licht te houden.

Bron

  1. Knaier R, Meister S, Aeschbacher T, Gemperle D, Rossmeissl A, Cajochen C, Schmidt-Trucksäss A (2015) Dose-response relationship between light exposure and cycling performance. Scand. J. Med. Sci. Sports., In Press DOI: 10.1111/sms.12535