Spring naar content

Geen effect van koudwaterbad op prestatie van topwielrenners

Koudwaterbaden hebben geen positief effect op de prestatie van topwielrenners. Wel lijkt er een klein placebo-effect te zijn op de mate van subjectief herstel. Dit blijkt uit een Australische studie bij topwielrenners.

Twijfel over effecten van koudwaterbaden

Ondanks meerdere studies naar het effect van koudwaterbaden, is nog geen bewijs geleverd voor het positieve effect dat deze op de sportprestatie hebben (zie bijvoorbeeld hier). Volgens sommigen hebben koudwaterbaden op de lange termijn zelfs een negatief effect. Australische sportwetenschappers onderzochten daarom het effect van koudwaterbaden bij topwielrenners.

Trainingsopzet

Voor deze studie zijn 21 wielrenners van nationaal niveau in 2 groepen verdeeld op basis van hun maximale vermogen en hun opvatting over de positieve effecten van het nemen van een koudwaterbad. Beide groepen deden hetzelfde trainingsprogramma. Dit bestond uit 7 dagen gewenning met meerdere tests en vervolgens 21 dagen waarbij het trainingsvolume geleidelijk werd opgevoerd. Hierna was er een taperperiode van 11 dagen. De ene groep (10 wielrenners) moest gedurende de trainingsperiode 4 keer per week vlak na de inspanning 15 minuten tot aan de nek in koud water (15° C) zitten, terwijl de controlegroep (11 renners) passief mocht uitrusten. De prestatie is bepaald aan de hand van een herhaalde maximaaltest en een herhaalde sprinttest.

Geen effect van koudwaterbad

Uit de resultaten blijkt dat er zeer weinig verschillen waren in de prestaties van de atleten die wel en niet in de koudwaterbaden hadden gezeten. Er is geen verschil tussen beide groepen gevonden op een herhaalde maximaaltest na 3 weken verhoogde trainingsduur. Verder bleek dat bij de koudwatergroep het verschil in de eerste en tweede sprint 3% kleiner was dan bij de controlegroep. Of dit verschil relevant is valt echter niet uit te maken. Verder blijkt uit de resultaten dat de atleten uit de koudwatergroep iets beter scoorden op het zelfervaren herstel tijdens de trainingsperiode, en na deze periode juist iets slechter dan de controlegroep. Ook blijkt dat de atleten uit de koudwatergroep slechter in slaap konden komen en korter sliepen (respectievelijk 2 minuten later en 5 minuten korter). Of deze kleine verschillen relevant zijn, is echter zeer de vraag.

Conclusie

Uit deze studie blijkt dat er geen relevante verschillen in prestatie waren tussen de atleten die wel en niet in koudwaterbaden zaten. Hoewel de koudwatergroep iets slechter sliep, is ook hiervan niet duidelijk of er een merkbaar effect op de sportprestatie is. Al met al lijkt het nemen van koudwaterbaden alleen aan te raden als de atleet dit prettig vindt. Het heeft zeer waarschijnlijk namelijk ook geen negatieve gevolgen.

Bron

  1. Halson SL, Bartram J, West N, Stephens J, Argus CK, Driller MW, Sargent C, Lastella M, Hopkins WG, Martin DT (2014) Does hydrotherapy help or hinder adaptation to training in competitive cyclists? [i] Med. Sci. Sports Exerc., [/i] 46:1631-1639