Spring naar content

“Gels” innemen tijdens een duurinspanning kan de kans op maag- en darmproblemen vergroten

Duursporters die koolhydraten via een gel innemen in plaats van in een drank kunnen vaker last van maag- en darmklachten krijgen. Uit Duits onderzoek blijkt verder dat de prestatie niet verschilt als een sporter koolhydraatrijke gels of dranken inneemt.

Drank versus gel

Het is algemeen bekend dat het innemen van koolhydraten de duurprestatie kan verbeteren. De meest gangbare methode om koolhydraten binnen te krijgen tijdens inspanning is via koolhydraatrijke dranken. Daarnaast zijn er veel sporters, veelal wielrenners en triatleten, die koolhydraten innemen door zogenoemde gels te nuttigen. Sareban en collega’s stellen echter dat er maar weinig bekend is over de verschillen in effecten van koolhydraatrijke dranken en gels op zowel de prestatie als op eventuele maag- en darmproblemen. Daarom hebben zij onderzoek gedaan naar mogelijke verschillen tussen beide vormen.

Prestatie en maag- en darmproblemen

In totaal hebben aan dit onderzoek 9 duurgetrainde sporters meegedaan van gemiddeld 38 jaar en met een gemiddelde VO2max van 59 ml/kg.min. Zij hebben tweemaal een gesimuleerde triatlon uitgevoerd in een laboratorium. De deelnemers zwommen een uur op de snelheid die overeenkwam met 90% van de snelheid bij hun persoonlijk record op de 400 m. Daarna fietsten zij 180 minuten op gemiddeld 204 Watt en tot slot liepen de deelnemers 1 uur zo hard als zij konden. De deelnemers konden langzamer gaan zwemmen of op een lager vermogen gaan fietsten als zij dreigden het niet meer vol te houden. Gedurende het fietsen en hardlopen namen de sporters in totaal 81 g koolhydraten in. Eenmaal deden zij dit in de vorm van gels en eenmaal via een koolhydraatrijke drank. De koolhydraten die zijn gebruikt zijn fructose en maltodextrine en de deelnemers kregen op beide testdagen evenveel vocht binnen. De onderzoekers hebben onder andere naar de prestatie gekeken op de verschillende onderdelen en hebben de deelnemers gevraagd of zij last hebben gekregen van maag- en darmproblemen.

Het blijkt dat de manier van koolhydraten innemen geen invloed heeft op de prestatie. Zo liepen de deelnemers tijdens het afsluitende onderdeel na het innemen van zowel gels als dranken gemiddeld bijna 12 km. De bloedsuikerspiegel was tussen beide condities gelijk en kwam nooit onder de 4 mmol/L. Er zat wel een groot verschil in de ervaren maag- en darmproblemen. Zeven van de 9 deelnemers gaven aan last te hebben van een opgeblazen gevoel bij de inname van gels. Een deelnemer moest zelfs tussen het fietsen en hardlopen naar de wc. Bij het drinken van koolhydraatrijke dranken heeft geen van deelnemers aangegeven last te hebben van maag- of darmproblemen.

Conclusie

Hoewel het voor de prestatie niet uitmaakt of een duursporter een koolhydraatrijke drank of gel inneemt kan het wel een effect hebben op de ervaren maag- en darmproblemen. Het innemen van gels kan de kans vergroten op buikproblemen en het is niet ondenkbaar dat dit uiteindelijk, bijvoorbeeld bij een lange wielrenetappe, een negatief effect zal kunnen hebben op de prestatie. Of de hoeveelheid vocht die tijdens deze studie is ingenomen samen met de gels overeenkomt met wat sporters in de praktijk doen is niet bekend. Het advies is om koolhydraten te nuttigen door middel van een drank in plaats van gels als een atleet daar ook bij blijft drinken.

Mocht een sporter uit bijvoorbeeld praktische overweging toch gebruik willen maken van gels is het verstandig dit eerst in een trainingssituatie uit te proberen.

Bron

  1. Sareban M, Zügel D, Koehler K, Hartveg P, Zügel M, Schumann U, Steinacker JM, Treff G (2015) Carbohydrate intake in form of gel is associated with increased gastrointestinal distress but not with performance differences when compared to liquid carbohydrate ingestion during simulated long-distance triathlon. Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab., In Press, doi: 10.1123/ijsnem.2015-0060