Spring naar content

Gestreste coach heeft negatieve invloed op sporters

Coaches die gestrest zijn en dat uitstralen, hebben een negatieve invloed op hun sporters. Zo hebben sporters daardoor minder vertrouwen in eigen kunnen, minder concentratie tijdens de training en hebben zij het gevoel dat alles draait om de prestatie en minder op het proces. Ook ervaren sporters een gestreste coach als minder competent.

Niet alleen sporters, maar ook hun coaches zijn onderhevig aan stress tijdens wedstrijden en trainingen. Welk effect dat kan hebben, werd op pijnlijke wijze duidelijk tijdens de halve finale van het Olympisch dameshockeytoernooi in Rio de Janeiro. Door de stress bevangen dacht coach Alyson Annan dat er nog een kwart te spelen was, terwijl er direct shoot-outs genomen moesten worden. Uiteindelijk waren het de speelsters die Annan daarop attent moesten maken.

Tot op heden is het effect van stress op de sportprestatie voornamelijk onderzocht bij sporters. Er zijn echter indirecte aanwijzingen dat de manier waarop coaches omgaan met stress, van invloed kan zijn op de relatie tussen de coach en de sporter. Britse onderzoekers hebben nu uitgezocht hoe sporters aankijken tegen, en omgaan met een gestreste coach.

Gestructureerde interviews

Door de manier van communiceren en het gedrag van hun coach, voelen sporters feilloos aan wanneer deze stress ervaart. De stress van de coach heeft dan tal van negatieve effecten, niet alleen op de sporters zelf, maar ook op de sfeer tijdens trainingen en wedstrijden. Daarnaast ervaren de meeste sporters een gestreste coach als minder competent. Dat concluderen de onderzoekers op basis van gestructureerde interviews met dertien professionele sporters afkomstig uit vijf verschillende sporten, waaronder voetbal en hockey. Alle interviews zijn achteraf uitgewerkt en op steekwoorden geanalyseerd.

Sporters geven aan dat ze onder een gestreste coach minder vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en dat ze meer spanning ervaren. Daarnaast zijn sporters terughoudend om een gestreste coach te benaderen. De sporter-coach-relatie heeft dus onder de stress te lijden.

Het negatieve effect dat een gestreste coach heeft op de sfeer in het team, uit zich onder andere in een minder goede concentratie van de sporters tijdens trainingen. Ook hebben de sporters sterk het gevoel dat alleen de prestatie telt.

Ondanks de vele negatieve effecten, menen sommige sporters dat een gestreste coach ook enkele positieve effecten kan hebben. Zo hebben sommige sporters het gevoel dat het een positieve uitwerking heeft op hun inzet. Afhankelijk van het besproken onderwerp geldt dit echter voor maximaal een kwart van de ondervraagde sporters.

Tot slot

De resultaten van deze studie laten zien dat een gestreste coach een negatieve invloed heeft op zijn sporters. Hoewel dit is gevonden bij een relatief kleine groep sporters, zijn deze sporters vrij eenduidig in hun mening.

Ook voor coaches is het dus belangrijk om goed om te kunnen gaan met stress. Het negatieve effect dat een gestreste coach heeft op sporters, raakt overigens veel meer onderwerpen dan de voorbeelden die besproken zijn.

Bron

  1. Thelwell RC, Wagstaff CRD, Rayner A, Chapman M, Barker (2017) Exploring athletes’ perceptions of coach stress in elite sport environments. J. Sports Sci., 35: 44-55.