Spring naar content

Gestreste sporters hebben een grotere kans op blessures

Sporters die veel stress ervaren in het dagelijks leven, ongeacht de oorzaak, hebben meer risico op het krijgen van blessures dan sporters die weinig stress ervaren. Sporters kunnen leren hoe ze het beste om kunnen gaan met stress waardoor het risico verkleint. Dit blijkt uit een uitgebreid overzicht van Zweedse onderzoekers.

Sporters en coaches zoeken de oorzaak van blessures vaak in voorgaande trainingen of een gebrek aan spierkracht. Naast deze belangrijke factoren blijken ook psychosociale factoren, zoals de hoeveelheid stress die een sporter ervaart, invloed te hebben op de kans die een sporter heeft om geblesseerd te raken.

Ivarsson en zijn collega’s hebben met een literatuurstudie uitgezocht wat de invloed is van verschillende psychosociale factoren op het blessure-risico van sporters. Daarnaast hebben ze ook onderzocht of verschillende soorten psychologische training de kans op blessures kunnen verkleinen.

Invloed van stress bij sporters

Wanneer een sporter zich zeer gestrest voelt, ongeacht de oorzaak, is de kans groter dat hij een blessure oploopt. De auteurs geven aan dat de mate van stress die uit zo’n situatie voortvloeit en de manier waarop een sporter de situatie interpreteert en met de stress omgaat bepalen in hoeverre het risico op blessures stijgt.

Meer stress kan zorgen voor verminderde aandacht voor de taak van de sporter en verslechterde besluitvorming van sporters. Dit kan volgens de auteurs ervoor zorgen dat de kans op blessures vergroot.

Stress verminderen

De kans op blessures vermindert enigszins wanneer een sporter leert om te gaan met stress. Zo blijkt dat een sporter in een paar weken tijd al de kans op blessures kan verkleinen als hij leert om zijn aandacht te richten op andere zaken dan de stress. Dit kan bijvoorbeeld door een heftige situatie te leren accepteren en er niet geheel in op te gaan. Ook vermindert het risico op blessures wanneer een sporter leert om te ontspannen.

Met methoden zoals “mindfulness” en cognitieve gedragstherapie kunnen sporters leren om hun aandacht te richten en te ontspannen. In principe kunnen alle sporters hier hun voordeel mee doen. Het blijkt wel dat sporters die in eerste instantie al meer stress ervaren meer baat bij hebben bij deze methoden dan sporters met een laag stress-niveau.

Tot slot

Het is de moeite waard om bij te houden hoeveel stress sporters ervaren en om hen te leren hoe ze het beste om kunnen gaan met stress. Dit heeft namelijk een kleine maar wel relevante invloed op het blessure-risico. Zoals eerder genoemd zijn er ook veel andere factoren zijn die invloed hebben op blessures, zoals de training en de belastbaarheid van de sporters.

Bron

  1. Ivarsson A, Johnson U, Andersen MB, Tranaeus U, Stenling A, Lindwall M (2016) Psychosocial factors and sport injuries: meta-analyses for prediction and prevention. Sports Med, Epub ahead of print, DOI 10.1007/s40279-016-0578-x