Spring naar content

Gezondheidsproblemen door herhaald afvallen

Jockeys die geregeld op extreme wijze gewicht proberen te verliezen voor een race hebben onder andere een lage botdichtheid en voelen zich vaker depressief. Daarnaast blijkt uit het review van de Engelse Wilson en collega’s dat er aanwijzingen zijn dat de aerobe en cognitieve prestaties van de jockeys hierdoor afnemen.

Bij veel sporten speelt het lichaamsgewicht een belangrijke rol. Atleten uit gewichtsklassensporten streven vaak een laag gewicht na. Voor jockeys gaat het zelfs nog iets verder. Zij proberen niet zozeer binnen een bepaalde gewichtsklasse te komen, maar zij willen zo licht mogelijk zijn om het paard zo min mogelijk te belasten. Ze gebruiken methodes die gewichtsklassensporters ook hanteren, zoals extreem vasten en net voor de wedstrijd jezelf uitdrogen. Maar ook methodes die men bij patiënten met een eetstoornis nog wel eens terugziet, zoals braken en het slikken van laxeerpillen, schuwen sommige jockeys niet. Wilson en collega’s hebben aan de hand van een review onderzocht wat deze strategieën om gewicht te verliezen met de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een jockey doen.

Botdichtheid

Tussen de 12 en 53% van de jockeys heeft een slechte tot zeer slechte botkwaliteit. Zo komt osteoporose geregeld voor. De auteurs veronderstellen dat de lage botdichtheid komt door het extreme dieet dat de jockeys volgen. Hierdoor zouden ze niet genoeg voedingsstoffen binnenkrijgen. Het blijkt dat 75% van de jockeys een gering tot ernstig tekort heeft aan vitamine D. Daarnaast kan bij vrouwelijke jockeys de menstruatie uitblijven.

Fysieke prestatie

Bij jockeys die uitgedroogd zijn voor de wedstrijd (2-4% verlies van het lichaamsgewicht) neemt zowel de spierkracht als de aerobe capaciteit af. Ook op een wedstrijdspecifieke taak op een racesimulator scoren jockeys slechter na uitdroging. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de cognitieve functie verslechtert.

Mentale gesteldheid

Het bleek dat 20% van de jockeys werkelijk een eetstoornis had en er was geen verschil tussen mannen en vrouwen. Het is niet verassend dat op het moment dat jockeys voor een wedstrijd zoveel mogelijk proberen af te vallen, hun gemoedstoestand verslechtert. Zo voelen zij zich depressiever, bozer en vermoeider.

Conclusie

Er is bij Topsport Topics al vaker aandacht besteed aan de gevolgen van extreem eetgedrag bij atleten. Ook uit deze studie blijkt dat jezelf uithongeren en/of uitdrogen een behoorlijke weerslag heeft op zowel de fysieke als mentale gesteldheid. Dit gaat ook ten koste van de prestatie. Hoewel het voor een jockey belangrijk is zo licht mogelijk te zijn, zal het nastreven van dit doel de prestatie verslechteren. Het is dan ook belangrijk om samen met een sportdiëtist een plan te maken om op een verantwoorde manier een optimaal gewicht na te streven.

Bron

  1. Wilson G, Drust B, Morton JP, Close GL (2014) Weight-making strategies in professional jockeys: implications for physical and mental health and well-being. Sports Med., In Press: DOI: 10.1007/s40279-014-0169-7